Image
Mastercard
Image
Mastercard
Forsikring

Forsikring

Her kan du lese mer om hvilke forsikringer som er inkludert i kortet. I tillegg gir vi deg også muligheten til å tegne andre forsikringer slik at du kan beskytte deg mot uforutsette hendelser. Tryg forsikring er forsikringsgiver for Circle K EXTRA Mastercard.

Tryg Forsikring
Vilkår, forsikringsbevis og meld skade

Gode forsikringer inkludert i ditt Circle K EXTRA Mastercard 

Fra 18. januar 2021 er følgende nye forsikringer inkludert i ditt Circle K EXTRA Mastercard:

Feilfylling av drivstoff
Om du er så uheldig å feiltanke din private personbil på en Circle K stasjon i Norge, vil vår forsikring dekke dette. Forsikringen dekker omkostningene ved feilfylling av drivstoff, drivstoffet selv, samt eventuelle transportomkostninger til og fra verksted, men ikke skader på kjøretøyet som følge av feilpåfyllingen. Forsikringen dekker dine utgifter opp til forsikringsbeløpet pr. påfylling. Husk at påfyllingen må betales med et Circle K EXTRA Mastercard. 

Egenandelsforsikring for leiebil
Forsikringen erstatter egenandel ved skade på eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen. Dette gjelder egenandel sikrede blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten sikrede har med utleiefirmaet. Forsikringen dekker opp til angitt forsikringsbeløp. Husk at billeien må betales med et Circle K EXTRA Mastercard. 

Skade på eller tyveri av ladekabel
Om din ladekabel til elbilen blir skadet som følge av brann, tyveri eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. 

Se fullstendige villkår 

 

Reiseforsikring frem til 18. januar 2021
Reiseforsikringen som tidligere var inkludert i kortet opphører 18. januar 2021.
Reiser som du har betalt for før den 18. januar 2021 dekkes av forsikringen, forutsatt at reisen starter og slutter i Norden og mer enn 50 % av transportkostnaden er betalt med Circle K EXTRA Mastercard som er aktivt frem til denne dato.

Tryg Forsikring
Vilkår, forsikringsbevis og meld skade

Telefon + 47 55 17 20 00
Ved akutte skader Tryg Alarm +47 21 89 66 75

 • Flykompensasjon

  Er flyet ditt forsinket, overbooket eller kansellert? Da kan du ha krav på penger

  Visste du at du kan få inntil 600 Euro per person i kompensasjon før fratrukket egenandel, hvis flyet ditt er forsinket, overbooket eller kansellert?

  Beløpet vil variere avhengig av årsak, flyavstand og lengden på forsinkelsen.

  Forsikringsvilkår for flykompensasjon

  Her kan du se hvilke krav som må være oppfylt for å få flykompensasjon.

  Når kan du benytte deg av flykompensasjonsdekningen?

  • Flyturen har avgang og ankomst på en flyplass i EU.
  • Flyselskapet er registrert i EU.
  • Forsinkelsen skyldes omstendigheter som er innenfor flyselskapets kontroll.

  Les mer og søk om flykompensasjonsdekningen

Tilleggsforsikringer

Image
Betalingsforsikring

Betalingsforsikring

Om det skjer noe uforutsett er det godt å kunne slippe å bekymre seg for sin egen økonomi. Derfor tilbyr vi deg Betalingsforsikring.

Image
ID-forsikring

ID-forsikring med egenandelsdekning leiebil

Inkluder forsikringen i kortet ditt og få dekket advokatkostnader ved ID-tyveri, egenandelen ved skade på leiebil, rens av bilen ved hverdagsuhell og mye, mye mer.

Image
Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

Hvis ulykken rammer deg, gir vi deg økonomisk trygghet. Med vår ulykkesforsikring får du erstatning ved både små og store ulykker.