Image
Mastercard
Image
Mastercard
Forsikring

Forsikring

Her kan du lese mer om hvilke forsikringer som er inkludert i kortet. I tillegg gir vi deg også muligheten til å tegne andre forsikringer slik at du kan beskytte deg mot uforutsette hendelser. Tryg forsikring er forsikringsgiver for Circle K.

Reiseforsikring frem til 18. januar 2021
Dersom du betaler mer enn 50 % av transportkostnaden og reisen starter og slutter i Norden, er du omfattet av vår gode reise- og avbestillingsforsikring uten ekstra kostnad. 

Tryg Forsikring
Vilkår, forsikringsbevis og meld skade

Telefon + 47 55 17 20 00
Ved akutte skader Tryg Alarm +47 21 89 66 75

 

Viktige endringer i forsikring knyttet til ditt Circle K Mastercard fra 18. januar 2021:

Reiseforsikringen som tidligere var inkludert i kortet opphører 18. januar 2021.(*) 
Reiser som du har betalt for før den 18. januar 2021 dekkes av forsikringen, forutsatt at de er betalt med Circle K Mastercard som er aktivt frem til denne dato. 

Fra 18. januar 2021 vil vi inkludere følgende nye forsikringer i ditt Circle K Mastercard:

Feilfylling av drivstoff. 
Om du er så uheldig å feiltanke din private personbil på en Circle K stasjon i Norge, vil vår forsikring dekke dette. Forsikringen dekker omkostningene ved feilfylling av drivstoff, drivstoffet selv, samt eventuelle transportomkostninger til og fra verksted men ikke skader på kjøretøyet som følge av feilpåfyllingen. Forsikringen dekker dine utgifter opp til forsikringsbeløpet pr. påfylling. Husk at påfyllingen må betales med ett Circle K Mastercard. 

Egenandelsforsikring for leiebil
Forsikringen erstatter egenandel ved skade på eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen. Dette gjelder egenandel sikrede blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten sikrede har med utleiefirmaet. Forsikringen dekker opp til angitt forsikringsbeløp. Husk at billeien må betales med ett Circle K Mastercard. 

Skade på eller tyveri av ladekabel
Om din ladekabel til elbilen blir skadet som følge av brann, tyveri eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. 

*Ovenfor er ett utdrag av fullstendige villkår. Fullstendige villkår, informasjon om erstattningsnivåer, unntak og annen relevant informasjon vil du finne tilgjengelig innen de nye forsikringene trer i kraft. 
 

 

 • Flykompensasjon

  Er flyet ditt forsinket, overbooket eller kansellert? Da kan du ha krav på penger

  Visste du at du kan få inntil 600 Euro per person i kompensasjon før fratrukket egenandel, hvis flyet ditt er forsinket, overbooket eller kansellert?

  Beløpet vil variere avhengig av årsak, flyavstand og lengden på forsinkelsen.

  Forsikringsvilkår for flykompensasjon

  Her kan du se hvilke krav som må være oppfylt for å få flykompensasjon.

  Når kan du benytte deg av flykompensasjonsdekningen?

  • Flyturen har avgang og ankomst på en flyplass i EU.
  • Flyselskapet er registrert i EU.
  • Forsinkelsen skyldes omstendigheter som er innenfor flyselskapets kontroll.

  Les mer og søk om flykompensasjonsdekningen

 • Reiseforsikring i Norge

  For at reiseforsikringen skal gjelde i Norge må du huske på følgende:

  Reiseforsikringen gjelder fra sikrede forlater bosted/arbeidssted/skole (det som skjer sist), og opphører når sikrede er tilbake på bosted/arbeidssted/skole (det som skjer først).

  I tillegg kreves at:
  a) Reisen må starte og slutte i Norden.
  b) Minst 50 % av reisens totale transportkostnader for alle sikrede må være kjøpt med ett av de betalingsmidler som er angitt i «Felles bestemmelser» før en skade inntreffer.
  c) For reiser i Norge forutsettes at reisen medfører minst en natts opphold utenfor hjemstedskommune, eller at det benyttes fly.
  d) Ved bruk av egen bil på reise må minst 50 % av reiseutgiftene (drivstoff, ferge, overnatting etc.) være betalt med ett av de betalingsmidler som er angitt i «Felles bestemmelser» før en skade inntreffer.

  Avbestillingsforsikringen gjelder:

  a) Fra det tidspunkt minst 50% av reisens totale transportkostnad er kjøpt med ett av de betalingsmidler som er angitt i «Felles bestemmelser». Depositum dekkes fra det tidspunkt 100% av depositumet er betalt med ett av de betalingsmidler som er angitt i «Felles bestemmelser». Ved bruk av egen bil er det reisens totale reiseutgifter (drivstoff, ferge, overnatting etc.) som gjelder.
  b) Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet.

  I forsikringsbeviset finner du mer informasjon og de ulike dekningssummene.

Tilleggsforsikringer

Image
Betalingsforsikring

Betalingsforsikring

Om det skjer noe uforutsett er det godt å kunne slippe å bekymre seg for sin egen økonomi. Derfor tilbyr vi deg Betalingsforsikring.

Image
ID-forsikring

ID-forsikring med egenandelsdekning leiebil

Inkluder forsikringen i kortet ditt og få dekket advokatkostnader ved ID-tyveri, egenandelen ved skade på leiebil, rens av bilen ved hverdagsuhell og mye, mye mer.

Image
Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

Hvis ulykken rammer deg, gir vi deg økonomisk trygghet. Med vår ulykkesforsikring får du erstatning ved både små og store ulykker.