Image
Betalingsforsikring
Image
Betalingsforsikring
Betalings- forsikring

Betalingsforsikring

Om det skjer noe uforutsett, som for eksempel sykdom eller arbeidsløshet, er det godt å kunne slippe å bekymre seg for sin egen økonomi. Derfor tilbyr vi deg betalingsforsikring.

Ved 100 % sykemelding vil forsikringen kunne dekke 5 % av din utestående saldo på hendelsesdato etter 30 dager. Etter 60 dager vil forsikringen kunne innfri resten av den utestående saldo. Ved 100 % arbeidsledighet / permittering vil forsikringen kunne dekke 5 % av utestående saldo på hendelsesdato etter 30, 60 og 90 dager. 

Hvem kan tegne betalingsforsikring?
Hovedkortinnehaver kan tegne forsikringen og vil bli belastet premien. Eventuelle tilleggskort knyttet til kontoen omfattes også av forsikringen. Premien betales månedsvis på hver faktura. 

Har du spørsmål, kontakt med kundeservice på telefon 21 01 53 50.

Betalingsforsikring*:
*Dette er kun et utdrag fra forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene.

  • Kan kun tegnes av hovedkortinnehaver.
  • Forsikringen kan tegnes mellom fylte 18 og 63 år. Gjelder maks til den måneden du fyller 65 år.
  • Kan gi dekning ved sykemelding, sykehusinnleggelse, arbeidsledighet/permittering, kritisk sykdom og dødsfall.
  • Karenstiden ved sykdom er 30 dager.
  • Ved 100% sykemelding vil forsikringen kunne dekke 5 % av din utestående saldo på hendelsesdato etter 30 dager. Etter 60 dager vil forsikringen kunne innfri resten av den utestående saldo.
  • Engangserstatning på opptil kr 100 000 ved kritisk sykdom/dødsfall.
  • Hvis du har mer enn ett kort og betalingsforsikring koblet til flere av disse, utbetales maksimalt kr 300 000.

Forsikringsvilkår

Forkjøpsinformasjon

Angrerettskjema

For mer informasjon kontakt AXA Telefon: 800 49 110