Image
Drivstoff
Image
Drivstoff
Drivstoff

miles® – BEDRE DRIVSTOFF TIL SAMME PRIS

I Circle K har vi som mål å levere bransjens beste og mest energieffektive bensin og diesel. Derfor har vi utviklet miles® drivstoff. miles® drivstoff reduserer ditt drivstofforbruk, og bidrar til å redusere effekttap i din motor.

DRIVSTOFF
Reduksjon i drivstofforbruk ved bruk av miles® er testet iht norske/europeiske standarder, utført av tredjepart, og sammenlignet med Circle K drivstoff tilsatt vårt tidligere additiv. Reduksjon i drivstofforbruk kan variere med motor, sjåførens kjørestil og de generelle kjøreforholdene.

LAVERE DRIVSTOFFORBRUK
Reduksjonen i drivstofforbruk ved bruk av miles® drivstoff kommer av at vi har tilsatt nye og moderne additiver med ekstra rengjørende egenskaper i både miles® bensin og miles® diesel. I miles® bensin har vi i dessuten tilsatt et friksjonsreduserende stoff. Den totale effekten av additivene i miles® bensin gjør at man kan spare inntil 2,7 % bensin ved bruk av miles® sammenlignet med vår tidligere bensin. Dersom du fyller miles® diesel vil du kunne redusere ditt drivstoffbruk med inntil 1 % i forhold til vår tidligere diesel. Lavere drivstofforbruk medfører automatisk at du bruker mindre penger på drivstoff.

LAVERE CO2-UTSLIPP MED LAVERE FORBRUK OG BIODRIVSTOFF PÅ TANKEN
Det å kjøre lenger til samme pris har ikke bare betydning for hvor mye penger du bruker på drivstoff. Også miljøet har godt av dette. Hvis ditt drivstofforbruk reduseres med 2,7 %, vil det også slippes ut 2,7 % mindre CO2.

I miles® bensin har vi dessuten erstattet inntil 5% av det fossile innholdet med bioetanol. Om lag halvparten av all den bioetanolen som tilsettes er produsert av cellulose, og kommer fra Borregård i Sarpsborg. Dette er såkalt avansert biodrivstoff, som vi ønsker å bruke mest mulig av. Alle bensinbiler er godkjent for å bruke bensin tilsatt inntil 5% bioetanol.

I miles® diesel har vi erstattet inntil 7% av det fossile innholdet med tradisjonell biodiesel, hovedsakelig fremstilt av raps. Alle dieselbiler er godkjent for dette. I tillegg har vi erstattet opp mot 25% av det fossile innholdet med fornybar diesel HVO (Hydrogenert Vegetabilsk Olje). Dette er en biokvalitet med tilsvarende egenskaper som fossil diesel. Den fornybare dieselen som tilsettes i dieselen er i all hovedsak fremstilt av brukt frityrolje og slakteavfall som råstoff. Det betyr at produktet kan kalles for avansert biodrivstoff, og at det ikke bidrar til avskoging, slik som f.eks palmeolje kan gjøre.