Image
Salgsmedarbeider
Image
Salgsmedarbeider

Helse, miljø og sikkerhet

Vi har som mål i all sin virksomhet å være i fremste rekke når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Vi arbeider etter en "null-feil"-tankegang.

Circle K selger produkter som er både brannfarlige og eksplosjonsfarlige, og de kan være helse- og miljøskadelige ved feil håndtering. Vi arbeider derfor målbevisst for at produktene skal kunne brukes og håndteres uten unødig risiko for mennesker, miljø og eiendom.

Circle K fører en åpen dialog med kunder, leverandører, myndigheter og interessegrupper i samfunnet.

Circle K samarbeider med leverandører og kunder i vårt miljøforbedringsarbeid. Vi søker i samarbeid med myndigheter, interesseorganisasjoner og bransjen å gjennomføre miljøforbedringer i et langsiktig perspektiv.

Sikkerhetsdatablader

Her finner du våre sikkerhetsdatablader