Image
Motorolje
Image
Motorolje
Kvalitet- og miljøstyring

Kvalitet- og miljøstyring / ISO

Circle K Norge AS fikk sertifisert sitt kvalitets- og miljøstyringssystem i henhold til ISO-standardene i 2000.

Selskapet har i 2015 re-sertifisert sitt styringssystem. Det nye systemet er utvidet til å dekke kravene i Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven og inneholder i tillegg selskapets egenutviklede oppfølgingssystem. Det nye styringssystemet er ISO-sertifisert av Det Norske Veritas og oppfyller ISO-standardenes krav - både når det gjelder kvalitet (ISO 9001:2015) og når det gjelder miljø (ISO 14001:2015)

Selskapet er dessuten godkjent som leverandør gjennom andre kvalifikasjonsordninger, bl.a. til oljeindustrien på norsk og dansk sokkel (Achilles), transportbransjen (TransQ), energisektoren (Achilles U NCE) samt til bygg og anleggsbransjen (StartBANK).

Våre sertifikater

Achilles

File

ISO-sertifikat 9001:2015

ISO-sertifikat 14001:2015

StartBANK

TransQ

File

Achilles U NCE