Image
Hvorfor velge Circle K?
Image
Bedriftskort
Boligvarme

Boligvarme

På grunn av forbud mot oppvarming med fossil fyringsolje fra 2020, er salget av fossil fyringsolje og parafin avviklet.Du kan imidlertid fortsette å bruke oljefyren dersom du konverterer til Biofyringsolje HVO100. For tiden kan vi kun levere Biofyringsolje HVO100 i utvalgte deler av landet, men vi tar sikte på å kunne levere dette produktet i flere deler av landet etter hvert.

Våre erfarne sjåfører kjører hjem til deg og sørger for rask og grei levering av Biofyringsolje HVO100. Vi gjør oppmerksom på at du bør kontakte en lokal fyrtekniker som kan tilpasse anlegget ditt til Biofyringsolje HVO100 før du tar i bruk dette produktet.

Bestill slik det passer deg best
Bestillingstelefon:  810 02 002 Tast inn postnummer og du kommer til din lokale forhandler.

Betalingsbetingelser
Faktura sendes etter levering. Betalingen kan deles i 4 rater uten at det påløper renter eller gebyrer. Minstebeløp pr rate er 950 NOK. Meld i fra om at du ønsker dette ved bestilling.

Gjeldende listepris

Prisene er kroner pr. liter inkl. mva. I tillegg til listepris (se over) kommer kvantumstillegg (kun ved levering under 4.000 liter) og frakt. Eventuell rabatt kommer til fratrekk.

Standardbetingelser

Produktdatablad

Biofyringsolje HVO100 – for mindre CO2
Biofyringsolje HVO100 en en miljøvennlig fyringsolje som du fortsatt kan bruke i oljefyren din. Dette produktet kommer ikke fra fossil olje, men er fremstilt av brukt frityrolje, slakteavfall eller andre typer avfallsprodukter. Circle K leverer ikke biofyringsolje som er laget av palmeolje. Med biofyringsolje HVO100 fra Circle K reduseres CO2-utslippene med 80-90% sammenlignet med fossil fyringsolje. Selv om fossil fyringsolje er forbudt fra 2020, er det fortsatt fullt lovlig å bruke biofyringsolje HVO100 i oljefyren.

Service
Årlig service er en god investering fordi en ren brenner reduserer fyringsutgiftene og skåner miljøet.  
En oljebrenner som trenger service er uøkonomisk i bruk. Hvor mye energi du får ut av hver liter, avhenger mye av anlegget ditt. Ved å holde anlegget ditt justert og i god stand oppnår du: 

  • Optimal fyringsøkonomi på grunn av mindre forbruk
  • Miljøvennlighet på grunn av mindre utslipp
  • Trygghet på grunn av god driftssikkerhet


Nyttig informasjon
Som eier av oljetank er du selv ansvarlig for tilsyn og vedlikehold av hele tankanlegget inkl. påfyllings- / og lufterør. Selv små lekkasjer av fyringsolje, herunder biofyringsolje, kan føre til store luktproblemer i husene og store kostnader ifm skadesanering. Som leverandør av fyringsprodukter er vi opptatt av å hjelpe våre kunder til å unngå søl og skader på hus og eiendom.

Våre tankbilsjåfører er trent til å avdekke feil og mangler som er synlige for dem ved påfyllingsplassen, men vi er avhengig av at du som tankeier holder hele tankanlegget i stand. Dersom tankbilsjåføren oppdager feil eller har mistanke om feil, så har han plikt til å avbryte/nekte leveranse inntil feilene er utbedret.