Image
Europe card
Image
Miljø og sikkerhet

Grønn omstilling

Hvert år selges det store mengder drivstoff i det norske markedet til biler som brukes til privat transport og i jobbsammenheng.

Vi i Circle K er en stor distributør av og salgskanal for drivstoff til kjøretøy i Norge. Det er mange gode initiativ som skal bidra til å redusere utslippet fra transport langs vei. Vårt mål er å bidra til at dette kan skje på best mulig måte.

Kjøretøy har en snitt levealder på 18 år, og det tar lang tid å bytte ut eksisterende bilpark med nullutslippskjøretøy.

Derfor mener vi at det er viktig med flere løsninger så vi løser miljøutfordringene både på kort og på lang sikt.

Additiver i drivstoffet

Sammen med partnere og leverandører jobber vi kontinuerlig med å forbedre vårt vanlige drivstoff og gjøre det mindre skadelige for miljøet. En av måtene å oppnå dette på er tilsettingsstoffer. 

Alt drivstoff fra Circle K er tilsatt miles additiv. Ved å tilføre miles i drivstoffet rengjøres motoren. Dette gjør at man får en renere og bedre forbrenning av drivstoffet, som igjen reduserer drivstofforbruket. Når man reduserer drivstofforbruket går også CO2-utslippene ned.
  
Circle K stiller høye krav til våre leverandører og samarbeider kun med produsenter som har sunne forretningsprinsipper som medvirker til å minimere miljøpåvirkningen, samt at det i dag finnes krav til sporbarhet og bærekraft når det gjelder biodrivstoffkomponenter. 

Vår ambisjon er at alle våre leverandører, så langt det er mulig, skal kunne fortelle oss hvor og hvordan drivstoffet deres ble produsert. Som en av verdens største kjøpere bruker vi vår posisjon til å stille nye og høyere krav til drivstoffleverandører og bidra til en positiv endring av produksjonsindustrien.

Biodrivstoff

Image
Biodrivstoff

Biodrivstoff er en svært effektiv måte å redusere CO₂-utslipp fra transport på. I Norge må alle som selger drivstoff blande inn en andel bio i drivstoffet som selges. I 2021 ble det levert nesten 550 millioner liter biodrivstoff totalt i Norge. Dette tilsvarer hele 14% av alt drivstoff som ble levert til veitrafikk i 2021. Biodrivstoff erstatter tradisjonelt fossilt drivstoff, og derfor er dette et viktig virkemiddel for reduserte CO2-utslipp.

Biodrivstoff er en fellesbetegnelse på drivstoff framstilt av biologisk materiale eller avfall. Når biodrivstoff erstatter fossilt drivstoff, reduseres klimagassutslippene. Alt biodrivstoff vi blander inn i drivstoffet vi selger, er dokumentert bærekraftig i henhold til norske og europeiske regler for bærekraft.

Det fine med biodrivstoff er at det erstatter fossilt drivstoff, og når det er blandet inn i drivstoffet på rett måte kan det brukes av alle «vanlige» biler med helt vanlig forbrenningsmotor. Det betyr at man kan redusere sine CO₂-utslipp fra bilkjøring, samtidig som man fyller drivstoff som før.

Såkalt avansert biodrivstoff er det biodrivstoffet som gir best miljøgevinst. Dette er biodrivstoff som er laget av rester og avfall. Denne typen biodrivstoff kan redusere CO₂-utslippene med mer enn 90 prosent sammenlignet med fossilt drivstoff. Typiske råstoffer som brukes er brukt frityrolje, slakteavfall og skogsavfall.

I følge Miljødirektoratet så utgjorde avansert biodrivstoff 75% av alt biodrivstoff i Norge i 2021. Andelen avansert biodrivstoff som ble levert fra Circle K i 2021 var høyere enn dette, og landet på over 80 prosent. Dette forventer vi at vil øke i årene fremover. I mellomtiden må vi også bruke såkalt konvensjonelt biodrivstoff. Dette er biodrivstoff som er laget av jordbruksprodukter. Typiske råstoffer er raps, sukker, mais og kornprodukter. Biodrivstoff laget av denne typen råstoffer gir en CO2-reduksjon på 50-80% sammenlignet med fossilt drivstoff.

Circle K bruker ikke palmeolje i biodrivstoff

Vi ønsker å velge de mest klimanyttige råstoffene i vårt biodrivstoff og bruker derfor ikke produkter som inneholder palmeolje. I 2022 brukte vi 93,3% og bare 6,7% konvensjonelt biodrivstoff. I grafen under kan du se hva slags råstoffer som ble brukt:

Image
Biodrivstoff palmeolje

Lading

Image
Lading

Norge er et foregangsland globalt for å stimulere til elektrifiseringen av bilparken. Dette en viktig satsing for å nå nullutslipp målet. Lading av elbiler skjer i all hovedsak hjemme og på arbeidsplassen, - men mye vil også skje på når man er på reise. Vårt mål er at skal bidra til at det skal være like enkelt å benytte elbiler som biler med forbrenningsmotor. Vi utvikler derfor et av markedets mest komplette ladetilbud som skal sikre at du kan lade hurtig, enkelt og med muligheter for en hyggelig pause langs vei i tillegg til å kunne tilby gode fremtidsrettede løsninger for hjemmelading, lading for borettslag og på jobb. 

Les mer om vår ladetjenester her