Image
Bærekraft
Image
Bærekraft

Mennesker

Vi forplikter oss til å være en arbeidsplass der alle våre medarbeidere kan føle seg trygge, bli respektert, og får muligheten til å utvikle sitt fulle potensiale.

Mangfold og inkludering 

Vi er stolte over mangfoldet blant våre ansatte, og vi har tro på at mangfold gjør oss bedre. Derfor jobber vi kontinuerlig med å sikre at alle - uansett bakgrunn, alder, kjønn, kulturell tilhørighet, livssyn, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsutrykk eller funksjonsevne - får samme mulighet til å utvikle sitt fulle potensiale, på tvers av organisasjonen.

Inkluderende arbeidsmiljø

Vi skal være en inkluderende og attraktiv arbeidsgiver, der våre ansatte har et arbeidsmiljø der de føler seg trygge, respekterte, og får mulighet til å utvikle sitt fulle potensiale. Vår organisasjon bør også gjenspeile mangfoldet vi har blant våre kunder og leverandører. Vi oppfordrer til modige samtaler mellom kollegaer, fokus på ubevisste fordommer, trening på håndtering av uønsket atferd, og deling av opplevelser og erfaringer på tvers av kollegaer.

Likestilling hos Circle K

Vi skal ikke mange år tilbake i tid før kvinner som jobbet på bensinstasjoner var et sjeldent syn. Heldigvis har dette endret seg med tiden. I Circle K jobber vi kontinuerlig med å skape en trygg og inkluderende arbeidsplass, der mangfold og inkludering er viktig og en selvfølge.

Per i dag har vi over 60% daglig ledere på stasjon, og 30% kvinnelige ledere på servicekontoret. Vi har mange dyktige kvinnelige ansatte både i vårt stasjonsnettverk og talentprogram, noe som vi er utrolig stolte av.

Globalt har Circle K mål om at minimum 35 prosent av alle ledere skal være kvinner innen 2025. Vi er godt på vei, men på langt nær i mål, og vårt arbeid med mangfold og inkludering fortsetter. Dette er ingen kampanje, men et langsiktig arbeid mot gode resultater.

Våre ressursgrupper

I 2021 etablerte vi en ressursgruppe for Mangfold & Inkludering, der ansatte fra både servicekontoret og våre stasjoner frivillig kan delta, ved siden av sin ordinære stilling. Et av fokusområdene i ressursgruppen, er å øke kunnskap og synlighet rundt det mangfoldet vi har i Circle K, og hvilke verdier dette skaper for organisasjonen.

«Mangfold er viktig – det gir økt lønnsomhet fordi vi tar bedre beslutninger. Det gir oss bedre kundeforståelse, og vi er en mer attraktiv arbeidsgiver. Ved å lære om og bygge forståelse for hverandre, legger vi til rette for at vi kan være de beste støttespillere for hverandre, og på den måten bli et enda sterkere One Team.» - HR-direktør Nina Sandsbråten. 

Image
Employer Branding

Trygghet på arbeidsplassen 

Det er viktig for oss at alle ansatte er trygge på jobb, og vi jobber derfor kontinuerlig med å bygge en trygg kultur med mål om at både ansatte, kunder og leverandører kan gjøre sine oppgaver på en trygg og god måte.

Økt trivsel på arbeidsplassen

For å bygge videre på vår sosiale bærekraftstrategi har vi initiert flere tiltak som er et kontinuerlig arbeid. Dette arbeidet inkluderer trening av våre stasjonsmedarbeidere, samt å bygge en kultur der våre medarbeidere, kunder og leverandører kan føle seg trygge slik at de kan løse sine oppgaver på en trygg og god måte.

"Vår viktigste oppgave er å drive vår virksomhet på en måte som beskytter våre ansatte fra å bli skadet å jobb. Alle skal kjenne til, bli hørt og kunne bidra til god trivsel og trygghet for kollegaer, kunder og partnere." forteller Grete Lundgaard, HMS-ansvarlig i Circle K Norge. 

Redusere antallet arbeidsrelaterte skader

I løpet av koronapandemien har viktigheten av en trygg arbeidsplass blitt enda mer tydelig. I vår årlige Gallup-undersøkelse rundt engasjement svarte 81% at de følte seg trygge på arbeidsplassen. Dermed ble det svært synlig hvor viktig det er med gode rutiner og tydelig kommunikasjon, slik at alle våre medarbeidere, kunder og leverandører føler seg godt ivaretatt hos oss.

Vår forpliktelse til trygghet på arbeidsplassen

Globalt har vi redusert antall ran med 20%, samt merkbart redusert antall registrerte arbeidsrelaterte skader. Med vår langsiktige ambisjon om null skader har vi tatt viktige skritt for å identifisere og sette klare retningslinjer for en trygg arbeidsplass. Våre ansatte, kunder og partnere skal kunne regne med oss. Vi har et HMS-løfte for alle ansatte og holder alle ansvarlige for sikkerheten på arbeidsplassen.

Image
Bedre fremtid

Bærekraft

Enten du stopper for en matpause, vasker bilen eller fyller drivstoff så skal vi legge til rette for bærekraftige alternativer. Vi har fokus på både sunn mat, bærekraft i innkjøp, ren bil og rent miljø.

Image
Reiseplanlegger

Samfunnsengasjement

Circle K er mer enn et sted du fyller drivstoff, lader bilen og tar en pause på din reise. Vi er over 3000 engasjerte ansatte som møter folk vi bryr oss om hver dag, i lokalmiljøet der du bor og ferdes.

Image
Vis hensyn

Vis hensyn

Som arbeidsgiver for nesten 4000 servicemedarbeidere har vi et særlig ansvar for å bidra til et mer inkluderende samfunn med åpenhet og respekt for mangfold.