Image
Forsikring
Image
Forsikring

Vårt samfunnsengasjement

Circle K er mer enn et sted du fyller drivstoff, lader bilen og tar en pause på din reise. Vi er over 3000 engasjerte ansatte som møter folk vi bryr oss om hver dag, i lokalmiljøet der du bor og ferdes.

Aktiv mot kreft

Forskning viser at pasienters fysiske form ser ut til å spille en rolle i hvor godt man tåler kreftbehandling, og Aktiv mot kreft jobber derfor for å få persontilpasset trening inn som en del av dette. I tillegg viser forskning at tilpasset trening før, under og etter behandling har positiv effekt på behandling, bivirkninger og senskader/tilbakefall. Våren 2022 startet Circle K et viktig samarbeid med Aktiv mot kreft, og vi ønsker å være en støttespiller i den viktige jobben de gjør.

Aktiv mot kreft har treningssentre for kreftpasienter på flere norske sykehus. Disse treningsrommene kalles for Pusterom, fordi brukerne kan øke både puls og pust, samtidig som de kan få et pusterom fra en vanskelig hverdag.

-Dette er en viktig avtale for oss i Circle K, og helt klart en vinn-vinn-situasjon. Våre medarbeidere og våre kunder skal bli mer aktive, samtidig som vi bidrar til etableringen av nye Pusterom for kreftpasienter, sier Sverre Rosén, Norgessjef i Circle K.

Circle K ønsker å bidra til utbygging av flere pusterom, skape aktivitet hos kunder og ansatte samt bevisstgjøring rundt dette viktige arbeidet til Aktiv mot kreft.  

Mental Helse Ungdom

I 2020 og godt ut i 2021 ble en hel verden satt på prøve. Korona-pandemien rammet, og mange unge fikk kjenne på ensomhet og håpløshet. Noen så dessverre ikke lenger grunn til å leve. På vei ut av de tøffe tiden vi har vært igjennom ser vi fortsatt flere ettervirkninger på folks psykiske helse, og det er tydelig et stort behov blant unge for å få hjelp.  

"Ferske undersøkelser viser at 7 av 10 unge føler seg ensomme, annen hver dag tar et menneske under 36 år sitt eget liv. Ventelistene til psykolog er 30 uker og halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Selv om det ser ut som om vi er på vei ut av pandemien og mange har det bedre, merker vi fortsatt stor pågang på tilbudene våre", sier Line Toft, kommunikasjons og innsamlingssjef i Mental Helse Ungdom. 

Hun forteller at bidraget fra Circle K i 2020 til MHU sin hjelpechat har betydd enormt mye for mange unge i året som har gått, og at årets bidrag vil sørge for at chatten vil kunne utvikles videre i året som kommer. 

"Å falle utenfor som ung kan få store konsekvenser resten av livet. Det er ikke alltid like lett å se hvem som sliter og hvem som har det bra. Mental Helse Ungdom gjør en utrolig viktig jobb for mange unge som sliter, og minner oss om  at ikke alle har det like enkelt. De gir oss alle en påminnelse om viktigheten av å lytte, se hverandre og bry oss", sier Sverre Rosén Norgessjef i Circle K.  

Mental Helse Ungdom åpnet i juli 2020 chattetjenesten «En som lytter», og dette tilbudet er i stor grad driftet av frivillige medmennesker med profesjonell faglig støtte. I løpet av chattetjenestens levetid har antallet henvendelser vært betydelig, og det er et økende behov for frivillige som kan besvare samtalene. 

Image
Mental helse

Samtale er sunt
"Å falle utenfor som ung kan få store konsekvenser resten av livet. Det er ikke alltid like lett å se hvem som sliter og hvem som har det bra. Mental Helse Ungdom gjør en utrolig viktig jobb for mange unge som sliter, og minner oss om  at ikke alle har det like enkelt. De gir oss alle en påminnelse om viktigheten av å lytte, se hverandre og bry oss", sier Sverre Rosén Norgessjef i Circle K.  

Mental Helse Ungdom åpnet i juli 2020 chattetjenesten «En som lytter», og dette tilbudet er i stor grad driftet av frivillige medmennesker med profesjonell faglig støtte. I løpet av chattetjenestens levetid har antallet henvendelser vært betydelig, og det er et økende behov for frivillige som kan besvare samtalene. 

Vi bidrar sammen
Fra 1. til 24. desember i år gir Circle K én krone til Mental Helse Ungdom for hver drivstofftank som fylles og én krone for hver hurtiglading som gjøres på våre stasjoner. Sammen med våre kunder skal vi sørge for at Mental helse Ungdom kan fortsette å opprettholde dette viktige tilbudet i 2022. Og forhåpentligvis enda lenger.  

En stor takk til alle som bidrar, sammen kan vi støtte ungdom som trenger det i en krevende tid! 

Du kan lese mer om Mental Helse Ungdom og deres arbeid her

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies

Sustainable Brand Index 

Fra 2017-2021 bleCircle K kåret til den beste merkevaren på bærekraft og bransjevinner i den nasjonale undersøkelsen Sustainable Brand Index! Sustainable Brand Index er Europas største uavhengige merkevarestudie med fokus på bærekraft.

– Vi er svært stolte over plasseringen som det norske folk har gitt oss. Vår bransje er i en enorm endring innen mobilitet og bærekraft. Prisen er en anerkjennelse av at Circle K vurderes til å ligge helt i front av denne utviklingen, og at folk er opptatt av det vi gjør, sier Kjetil Foyn, ansvarlig for lojalitet og kommunikasjon i Circle K

De siste årene har Circle K igangsatt en rekke satsinger som støtter FNs bærekraftsmål, og som møter behovene til fremtidens reisende kunder. Selskapet fikk internasjonal anerkjennelse i desember 2020, da Circle K E-18 Bamble vant prisen for «Årets viktigste butikk» fra Global Convenience Store Focus. Den samme stasjonen ble introdusert av samferdselsminister Knut Arild Hareide som verdens mest moderne veiserviceanlegg og døgnhvileplass, da han åpnet stasjonen i juli 2020.

Image
Reiseplanlegger

Bærekraft

Vår ambisjon er at vi skal lede det grønne skiftet langs veien, med bærekraftig energi til folk og kjøretøy.

Image
Bedre fremtid

Våre matinitiativer

Det skal være enkelt å nyte god mat og drikke på våre stasjoner, og vi jobber kontinuerlig med våre matalternativer. Les mer her.

Image
Lading

Elbillading

Vi vil gjør det enkelt for deg å ta miljøvennlige valg når du lader på våre stasjoner.