Image
Motorolje
Image
Motorolje
Tilhengerutleie

Tilhengerutleie

Bestill direkte her på hjemmesiden! Du kan også ringe direkte til stasjonen du vil leie hos for å få hjelp med bestillingen. Våre utleiestasjoner finner du ved å søke via vårt kartsøk.
Image
Tilhenger

Bestill tilhenger

Vi tilbyr tilhengere for mange bruksområder.
- Skaphenger
- Varehenger
- Grindhenger
- Båthenger
- Biltilhenger
- Snøskuterhenger
- Spesialtransport

*Du kan også ringe for å bestille tilhenger. Noen få stasjoner har ikke onlinebestilling. Her finner du alle stasjoner med tilhengerutleie: Finn stasjon

Skal du leie tilhenger på Storo, Kolbotn, Kopperud, Kvala, Mosjøen, Berger, Narvik, Korgen, Furuset, Harebakken eller Stokmarknes kan du bestille her

Betaling
Du kan betale med alle kort som stasjonen normalt godtar. Betalingsmåte skal avtales ved inngåelse av leieavtalen.

  • Circle K har ikke enveisutleie. Det betyr at du henter og leverer bilen på samme stasjon.
  • Pass på at du er ansvarlig for at førerkortet er gyldig for det leide utstyret og at totalvekt for bil og utstyr overholdes.          
  • Husk alltid å ta med bilens vognkort når du leier tilhenger – og førerkort!

Generelle betingelser for leie av Circle K-tilhengere

1 – UTSTYRETS BRUK
Leieutstyret kan bare benyttes av kunden eller for dennes regning. For bruk utenom Norden kreves utleiers samtykke. Kunden er ansvarlig for at gjeldende bestemmelser vedrørende leieutstyr og bruk blir overholdt, også gjeldende parkeringsbestemmelser. Kunden svarer for og betaler eventuelle bøter eller avgifter for parkeringsforseelser eller bruk for øvrig. Videre er kunden ansvarlig for at førerkortet er gyldig for det leide utstyret og at totalvekt for bil og utstyr overholdes. Likeledes skal kunden forsikre seg om at bilen er lovmessig forsikret til kjøring med leieutstyret.

2 – STELL AV UTSTYRET
Kunden skal passe godt på utstyret. Kunden er ansvarlig for forsettlig skade eller skade som skyldes skjødesløshet.

3 – BESIKTIGELSE
Utleier har rett til å besiktige leieutstyret i leieperioden dersom han har skjellig grunn til å anta at eierforholdet settes i fare eller at det foreligger en verdiforringelse utover det som følger av normal bruk.

4 – FORSIKRING
Uavhengig av skyld er leieren økonomisk ansvarlig for skader påført tilhengeren i leieperioden, begrenset oppad til egenandel kr. 5.000,-.
I den grad tredjemann dekker skadene ovenfor utleieren, vil utleieren refundere leieren tilsvarende. Kunden kan mot en premie på kr. 100,- pr. påbegynt døgn redusere egenandelen til kr. 1.000,-. Tegnet egenandelsforsikring løser ikke leietaker fra ansvar for reparasjonskostnader for skader som skyldes skjødesløshet eller slurv, f. eks. at støttehjul/ -ben ikke er felt opp.

5 – TILBAKELEVERING AV LEIEUTSTYRET
Leieutstyret skal tilbakeleveres på samme sted som det ble avhentet med mindre noe annet er avtalt. Dersom leieutstyret blir tilbakelevert senere enn avtalt tidspunkt uten utleiers samtykke, har utleier rett til å kreve godtgjørelse og eventuelt erstatning for utleiers ulempe.