Personvernerklæring

Circle K tar personvernet ditt på alvor. Derfor har Circle K utarbeidet denne personvernerklæringen, slik at du kan få en oversikt over hvordan vi samler inn, bruker, oppbevarer og deler personlig informasjon om deg (personopplysninger).

Hvem er vi?

Alimentation Couche-Tard er Canada-basert konsern som er en verdensledende aktør i storkioskbransjen. I Europa er Couche-Tard, under merkevaren Circle K, ledende innen servicehandel og detaljhandel av drivstoff til veitransport i de skandinaviske og baltiske landene samt Irland, med betydelig virksomhet i Polen og Russland.

Alle viktige avgjørelser om personvern, beskyttelse av personopplysninger og andre praksiser for sikker databehandling på konsernnivå tas av konsernledelsen og samkjøres med personvernombudet (DPO) og andre aktuelle instanser. Du finner mer informasjon på «kontakt oss»-siden.

Behandlingsansvarlig for hvert av selskapene i Circle K-konsernet er den lokale forretningsenheten Circle K Norge AS, Schweigaards gate 16, 0191 Oslo, NO 914 766 451 MVA (heretter omtalt som Circle K) som samler inn personopplysninger og bestemmer formålet og metoden for behandling av disse.

Hvordan og når gjelder personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen beskriver databehandlingsaktivitetene som gjennomføres av Circle K i tilfeller der Circle K fungerer som behandlingsansvarlig, samler inn personopplysninger fra kunder, leverandører eller ansatte, og bestemmer formålet og metoden for behandlingen av disse opplysningene. Denne personvernerklæringen gir også informasjon om hvordan Circle K fungerer som databehandler, det vil si på hvilke måter Circle K behandler opplysninger på vegne av bedriftskundene eller partnerne våre i henhold til instruks gitt av dem.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle prosesser i Circle K, inkludert nettsider, applikasjoner (også kalt apper) og andre produkter eller domener som omfattes av tjenester eller produkter som er en del av Circle K-merkevaren. Hvis en personvernerklæring som skiller seg fra denne, vises på et Circle K-nettsted, i en Circle K-app eller i et annet produkt, skal den aktuelle personvernerklæringen gjelde.

Hvis du har innsigelser mot handlingene som er beskrevet i det følgende i denne personvernerklæringen, kan Circle K dessverre ikke kunne yte eller levere en rekke forskjellige tjenester til deg.

På hvilke måter fungerer Circle K som behandlingsansvarlig?

Personopplysninger en enhver informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Ulike opplysninger som ved sammenstilling kan føre til identifikasjon av en bestemt person, utgjør også personopplysninger. Circle K fungerer som behandlingsansvarlig når Circle K bestemmer til hvilke formål og på hvilke måter personopplysninger behandles.

Behandling av personopplysninger er nødvendig for Circle K for at vi skal kunne forberede eller oppfylle kontrakter vi har inngått, levere produkter og tjenester til kundene våre samt tilby dem rabatter og personlig tilpassede tilbud Dette omfatter (men er ikke begrenset til) å yte tjenester til deg gjennom ulike initiativer som Circle K EXTRA Club, Circle K-kort / B2C-kort, Circle K ID og lignende.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger fra deg?

Circle K samler inn og behandler personopplysninger om våre kunder, ansatte og leverandører for å kunne drive ordinær forretningsvirksomhet og som et middel for å nå det strategiske målet vårt – å bli verdens foretrukne bensinstasjonkjede. Vi samler inn personopplysninger og behandler personopplysninger om følgende typer registrerte personer:

Eksisterende og potensielle kunder

For å kunne yte tjenester, administrere kundeforhold og oppfylle forpliktelsene våre overfor eksisterende og potensielle kunder trenger Circle K informasjon om hvem du er, hva din rolle er som bruker av våre tjenester og produkter samt informasjon om hvordan vi kan kontakte deg eller om din rolle som kontaktperson. Formålene for å behandle disse opplysningene er i hovedsak som følger:

 1. Forberede og levere iht. avtaler som er inngått med kunder, samt gi tilbud og informasjon til kundene våre på forespørsel.
 2. Gjennomføre og levere tjenester i henhold til kontrakter inngått mellom Circle K og de aktuelle partene.
 3. Gi brukerstøtte til brukere av produktene og tjenestene våre.
 4. Kontinuerlig forbedre tjenestene våre basert på tilbakemeldinger fra kunder.
 5. Forebygge og forhindre misbruk av produktene og tjenestene våre, inkludert bruk av videoovervåkning til dette formålet.
 6. Opprettholde gode HMS-standarder.
 7. Fakturere, behandle ordre og kjøp, utføre betalinger og gjennomføre andre økonomiske oppgaver.
 8. Gi kundene våre tilbud om produkter og tjenester, for eksempel i tilknytning til Circle K EXTRA Club, private betalingskort, B2B-kort, Circle K-kort, Circle K ID-portalen og lignende.
 9. Håndtere forespørsler om kredittvurderinger for brukere som har søkt om Circle K-kort som krever kredittvurdering.
 10. Administrere og håndtere store ordre.
 11. Tilby muligheter til å delta i ulike markedsføringsaktiviteter som organiseres av Circle K.
 12. Opprette kundeprofiler i visse tilfeller, for å kunne markedsføre mer relevante produkter eller tjenester overfor bestemte kunder.

For å nå ut til større markeder skal vi forfølge våre legitime interesser og behandle opplysninger om potensielle kunder i initiativer knyttet til direkte markedsføring. For å kunne gi potensielle kunder relevant informasjon behandler Circle K personopplysninger til potensielle kunder der opplysningene ble innhentet i løpet av prosesser med salgsforhandlinger, eller i tilfeller der personer har uttrykt interesse for å motta opplysninger fra Circle K.

Det juridiske grunnlaget for de ovennevnte aktivitetene er basert på samtykke, kontrakt og legitim interesse. Du kan imidlertid være trygg på at all elektronisk markedsføring du eventuelt mottar, kommer med en mulighet til å velge bort fremtidige markedsføringshenvendelser. Hvis denne muligheten av en eller annen grunn ikke er til stede, oppfordrer vi deg til å gi beskjed om dette til kundestøtten – se «Kontakt oss»-siden for mer informasjon.

Eksisterende og potensielle ansatte

Hvis du er ansatt hos oss, kommer vi til å behandle personopplysninger om deg for å oppfylle avtalen med deg og for å overholde lovbestemte regelverk, eksempelvis knyttet til arbeidsrett, skattelovgivning og annet. Dette gjør vi på grunnlag av kontraktsforpliktelser og juridiske forpliktelser, og vi skal påse at vi behandler slike opplysninger i tråd med hensiktsmessige perioder for dataoppbevaring.

Hvis du har tenkt å søke jobb hos Circle K, behandler vi personopplysningene dine for å vurdere ferdighetene dine opp mot hvor relevante de er for stillingen du søker på. Dette gjør vi på grunnlag av samtykke fra deg, og vi skal påse at vi behandler slike opplysninger i tråd med hensiktsmessige perioder for dataoppbevaring.  

Du får mer informasjon om oppbevaringsperiodene for ulike kategorier av opplysninger fra HR-forretningspartneren i de respektive Circle K-forretningsenhetene.

Leverandører og partnere

Vi behandler personopplysninger som tilhører personer som representerer våre leverandører og andre forretningspartnere, på grunnlag av våre legitime interesser knyttet til å skaffe nye partnere og nye markeder, samt for å oppfylle avtalene Circle K har med de aktuelle partene.

Der vi inngår en salgskontrakt med et selskap der selskapet skal selge våre produkter eller tilby tjenester på vegne av oss, kan vi samle inn og behandle begrensede mengder av personopplysninger (for eksempel navn, adresse, personnummer) om de ansatte eller andre representanter for slike selskaper, for å kunne oppfylle denne kontrakten. Det juridiske grunnlaget for slik behandling av opplysninger er legitim interesse, og vi behandler bare personopplysninger med det formål å oppfylle kontrakten vi har med kunden, og bare i tidsrommet kontrakten er gyldig for, samt i eventuelle gjeldende lovfestede oppbevaringsperioder som går ut over dette.

Besøkende til våre kontorer eller bensinstasjoner

For å overholde HMS-standarder (helse, miljø og sikkerhet), i forbindelse med våre legitime interesser samt for å beskytte våre forretningshemmeligheter, ansatte, kunder og andre, kan vi behandle personopplysningene dine i form av å implementere videoovervåkning i kontorlokalene våre, andre fasiliteter og bensinstasjoner (både uteområder og i butikkdelen). Personer skal informeres via oppslag når dette er tilfellet. Maskinvare for videoovervåkning skal ha en oppbevaringsperiode på maksimalt 60 dager, med mindre annet kreves for juridiske formål.

I tillegg til det ovenstående overvåker vi tilgangen til kontorlokalene våre for å beskytte lokaler, ansatte og konfidensiell informasjon. Vi behandler personopplysninger fra besøkende til kontorlokalene våre og andre fasiliteter ved å registrere dem i besøkssystemet vårt. Besøkende skal informeres via oppslag når dette er tilfellet.

Juridisk grunnlag

Ingen behandling av personopplysninger er tillatt uten at det finnes et hensiktsmessig juridisk grunnlag for det iht. personvernforordningens artikkel 6. Derfor anvender Circle K ett av de juridiske grunnlagene iht. definisjonen i personvernforordningen til enhver behandling av dine personopplysninger:

 • Samtykke: personen har gitt sitt uttrykkelige samtykke til at vi kan behandle personopplysningene deres for et bestemt formål. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst.
 • Kontrakt/avtale: behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle en kontrakt vi har med enkeltpersonen, eller fordi vedkommende har bedt oss om å ta bestemte skritt før inngåelse av en kontrakt.
 • Juridisk forpliktelse: behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde gjeldende lov (ikke inkludert kontraktsmessige forpliktelser).
 • Vitale interesser: behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne beskytte noens liv.
 • Offentlig oppgave: behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne utføre en oppgave som er av offentlig interesse eller for våre offisielle funksjoner, og oppgaven eller funksjonen har et tydelig lovgrunnlag.
 • Legitime interesser: behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser eller de legitime interessene til en tredjepart, med mindre det foreligger gode grunner til å beskytte den enkeltes personopplysninger, og disse veier tyngre enn våre legitime interesser.

Hvordan innhenter vi personopplysninger om deg?

Generelt innhenter Circle K personopplysninger direkte fra deg. Det vil si at du selv fritt gir oss disse opplysningene for å kunne motta visse produkter eller tjenester fra oss, eller for å inngå kontraktsmessige avtaler med oss. Noen ganger kan vi kanskje samle inn informasjon om deg fra personer med direkte tilknytning til deg, for eksempel dersom lederen din gir oss kontaktinformasjonen din slik at du kan fungere som kontaktpunkt for oss. Det kan hende at vi har tatt opp bilder av deg via videoovervåkning vi har implementert.

Vi bruker også informasjonskapsler og andre sporingsteknologier på Circle K-nettsider for å kunne tilby alminnelige online-tjenester. Vi samler inn informasjon som brukerne aktivt sender inn til oss via nettsidene, programmene og tjenestene våre, som navn, e-postadresser og telefonnumre. Vi innhenter også opplysninger om hvordan brukerne våre har interaksjon med nettsidene og appene våre. I tillegg innhenter vi informasjon fra datamaskinen eller enheten du bruker, så som IP-adressen, nettleseren du bruker, samt språkinnstillinger. Disse opplysningene innhentes av tjenester som for eksempel, men ikke begrenset til, Google Analytics Solutions. Etter samtykke fra deg kan appene også la deg bruke stedstjenester for tjenester som blant annet lar deg finne Circle K-stasjoner i nærheten, eller registrerer kjøremønsteret ditt og sender deg pushvarsler.

I enkelte tilfeller kan vi også samle inn informasjon om deg fra andre kilder. Disse kildene kan variere, men omfatter vanligvis Circle Ks markedsføringspartnere, offentlige kilder eller offentlig informasjon fra sosiale nettverk fra en tredjepart. Circle K kan sammenstille opplysninger fra én kilde med opplysninger fra en annen kilde. Dette gjøres utelukkende for å sikre at opplysningene vi har, er nøyaktige, og for å danne oss et bilde av deg som stemmer overens med virkeligheten, slik at vi kan tilby deg mer relevante produkter og ha en mer personlig tilnærming.

Hvem deles personopplysningene dine med?

Konsernintern informasjonsdeling

Konsernintern informasjonsdeling innebærer at personopplysningene dine deles på tvers av juridiske enheter som er en del av Circle K-varemerket. Dette betyr at selv om det kan variere hvilken juridisk enhet som oppbevarer opplysningene, oppbevares de likevel internt i Circle K-systemene og beskyttes i tråd med gjeldende standarder. Circle K er et merkevarekonsern som består av mange ulike datterselskaper i hele Europa. Derfor er det sannsynlig at hver kunde vil ha en eller annen form for kundeforhold med mer enn én juridisk Circle K-enhet.

Circle K har fokus på å bare gi kundene det beste, og levere i henhold til det vi lover til dem som bruker produktene og tjenestene våre. Derfor er det viktig for oss å ha en korrekt oversikt over kundeprofiler, og for å kunne levere en best mulig tjeneste deler vi personopplysningene til kunder av oss med Circle K-datterselskapene i Europa eller EØS.

Vi overfører ikke personopplysningene dine til Circle K-datterselskaper utenfor EU- eller EØS- området. Hvis vi imidlertid blir nødt til å overføre personopplysningene dine til andre Circle K-enheter utenfor EU/EØS, skal vi sørge for at spesielle sikringstiltak er iverksatt for å beskytte opplysningene dine.

Informasjonsdeling med eksterne parter

Circle K kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å hjelpe oss med administreringen av visse aktiviteter på våre vegne, for eksempel å fullføre kjøp, behandle kredittkortbetalinger, gjennomføre kredittsjekk, sende ut e-post og annen post, tilby reklame, spore hvor effektive markedsføringskampanjene våre er, og analysere hvordan folk bruker nettsidene og appene våre – eller til og med la brukere koble til sosiale nettverk. For å kunne utføre slike tjenester kan det hende vi må dele personopplysninger om deg med våre samarbeidspartnere, men bare i den grad det er nødvendig for å utføre de tjenestene de utfører på våre vegne, og vi påser at de overholder gjeldende regler for databeskyttelse og informasjonssikkerhet.

Circle K kan dele personopplysningene dine med eksterne parter i følgende tilfeller:

Med leverandørene og forretningspartnerne våre

Det kan hende at vi deler personopplysninger om deg til våre forretningspartnere eller leverandører hvis vi har legitim interesse av å gjøre dette fra et bedriftsledelsesperspektiv, og der dette er tillatt i henhold til gjeldende lov og forskrifter, eller der du har gitt samtykke til slik utveksling av opplysninger. For eksempel kan enkelte av Circle Ks lagringsområder leies av en av våre sertifiserte leverandører. Dermed kan noen av personopplysningene teknisk sett anses som at de deles med eksterne leverandører. Et annet eksempel er hvis du kjøper en tjeneste eller et produkt som Circle K tilbyr gjennom en partner. I slike tilfeller kan Circle K og den aktuelle forretningspartneren dele personopplysninger om deg for å levere tjenesten eller produktet til deg.

Offentlige myndigheter

Offentlige myndigheter som skattemyndigheter, politi, domstoler eller andre offentlige organer kan komme til å be Circle K om å utlevere eventuelle opplysninger vi har om deg. I slike tilfeller kommer Circle K kun til å etterkomme forespørsler fra myndighetene og andre offentlige organer der det foreligger tilstrekkelig rettslig grunnlag til å gjøre dette.

Brukergrupper

Hvis du legger inn kommentarer eller uttrykker deg på annen måte i Circle K-brukergrupper eller -sider på sosiale nettverk, der det du skriver kan leses eller brukes av alle som har tilgang til gruppen eller plattformen, til formål som er utenfor Circle Ks kontroll, skal ikke Circle K ha noe ansvar for innholdet du legger ut på slike steder.

Automatisk behandling av opplysninger og profileringsverktøy

Circle K-merkede nettsteder bruker verktøy for automatisk innhenting av opplysninger, og Circle K bruker digitale sporingsteknologier for å samle inn informasjon om hvordan du bruker og navigerer rundt på nettsidene våre.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til nettleseren din av nettsider du besøker. De gjør det enklere for nettsiden å huske informasjon om besøket ditt, som hvilket språk du foretrekker og andre innstillinger. Dette kan gjøre brukeropplevelsen bedre neste gang du besøker nettsiden. Informasjonskapsler spiller en viktig rolle. Uten dem ville det å være på nettet vært en mye mer frustrerende opplevelse. På grunn av at de spiller en viktig rolle med hensyn til å forbedre eller muliggjøre nettsideprosesser eller brukervennlighet, kan det å blokkere informasjonskapsler gjøre at brukerne kanskje ikke kan bruke enkelte nettsider.

Ved å bruke Circle K-merkede nettsteder eller applikasjoner gir du ditt samtykke til å lagre og gi tilgang til informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene våre for å identifisere unike, men anonyme brukere. Det hjelper oss å registrere antallet besøkende, og gir oss statistikk og informasjon om hvor mange brukere som besøker nettsidene våre, og hva de gjør der. Vi bruker denne statistikken til å forenkle sidene våre og gjøre dem så brukervennlige som mulig.

Når det gjelder appene våre, bruker vi Identifier for Advertising (IDFA) for iOS og Google Advertising ID (AAID) for Android. Alle disse opplysningene innhentes på anonymt grunnlag. Dette betyr at vi ikke kan knytte opplysningene til enkeltbrukere eller autentiserte brukere gjennom de autentiserte online-tjenestene våre.

Google Analytics-tjenester og reCaptcha

Circle K-merkede nettsider og applikasjoner bruker Google Analytics til å samle inn opplysninger om hvordan brukerne bruker nettsidene og appene våre. Disse opplysningene samles i hovedsak inn gjennom tjenester som leveres av Google Analytics, der vilkårene og betingelsene for denne tjenesten gjelder.

For å beskytte mot upassende bruk kan vi bruke Google Invisible reCAPTCHA, som samler inn informasjon om maskin- og programvare som eksempelvis informasjon om enheten og applikasjonen som brukes, resultatene fra integritetskontroller samt unike online-identifikatorer som IP-adresser, og sender disse opplysningene til Google for analyseformål.

Ved å bruke denne tjenesten samtykker du i å gi personopplysninger til Google Analytics for integritetskontroll og for å implementere tiltak som er nødvendige for sikker bruk av nettsiden.

Informasjonskapsler fra tredjeparts sosiale nettverk.

Tredjeparts sosiale nettverk som tilbyr interaktive programtillegg for å aktivere funksjoner for sosiale nettverk, for eksempel ved å la deg koble deg opp mot Facebook, på Circle K-merkede nettsteder eller applikasjoner, kan bruke informasjonskapsler til å samle inn informasjon om hvordan du bruker nettsidene og applikasjonene våre. Hvordan disse innsamlede dataene brukes av tredjeparter, er avhengig av personvernreglene til det aktuelle sosiale nettverket. Disse finnes på den aktuelle partens nettsted. Circle K oppmuntrer deg til å også lese personvernreglene til tredjeparter.

Tredjeparter som er involvert, kan bruke slike sporingsmetoder, inkludert, men ikke begrenset til informasjonskapsler, av hensyn til egne forretningsmål og -formål ved å sammenstille og kombinere informasjon om hvordan du bruker sidene eller programmene våre, med andre personopplysninger de kan ha samlet inn om deg. Vi kan også skaffe og bruke analytisk og statistisk informasjon fra tredjeparts sosiale nettverk for å kunne måle resultater fra og effektiviteten av innhold vi legger ut på sosiale nettverk, for eksempel ved å måle visninger og klikk på innholdet Circle K publiserer.

Tredjepartstjenester og kanaler for sosiale medier vi har en tilstedeværelse i, er underlagt hver av de respektive tjenestenes retningslinjer for personvern.

Robotisert prosessautomatisering

Robotisert prosessautomatisering (RPA) er anvendelse av teknologi som gjør det mulig for ansatte i et selskap å konfigurere programvare eller «roboter» som kan fange opp og tolke eksisterende applikasjoner for å gjennomføre transaksjoner, manipulere data, utløse respons og kommunisere med andre digitale systemer.

RPA er en regelbasert virtuell ansatt som imiterer handlingene til andre forretningsbrukere for å utføre de samme oppgavene og prosessene ved å koble seg opp mot forretningssystemer og -applikasjoner.

Circle K bruker hovedsakelig RPA-programvare til å støtte våre ansatte i utførelsen av kredittvurderinger av kunder som har søkt om Circle K-kredittkort. Kredittvurderinger gjøres på grunnlag av søkerens samtykke eller selskapets legitime interesse, og kan replikeres av ansatte hos Circle K. RPA-programvare kan ikke ta beslutninger som Circle K-ansatte ikke ville tatt. Dermed brukes denne programvaren kun som et verktøy for tidsbesparing for våre ansatte, slik at de kan fokusere på å levere bedre tjenester til kundene.

Du har rett til å ikke bli underlagt automatiserte beslutninger, og kan kreve at slike oppgaver utføres av en person.

Hva slags personopplysninger samles inn og behandles av Circle K?

Circle K kan behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Generell informasjon og kontaktinformasjon som navn, etternavn, telefonnummer, e-post og adresse
 • Demografisk informasjon som fødselsdato eller kjønn
 • Personnummer
 • Tilbakemeldinger du gir om våre tjenester og produkter
 • Ulike forespørsler fra deg til kundesenteret vårt
 • Bilder eller videoer av deg som tas opp i kontorlokalene våre, ved andre fasiliteter eller ved bensinstasjoner (både uteområder og i butikkdelen).
 • Innhold du laster opp til nettsidene våre, appene våre og sidene våre i sosiale medier. Dette kan eksempelvis være bilder eller videoer
 • Søknader til de av våre tjenester som leveres på kontraktsmessig basis
 • Økonomisk informasjon som bankkontoinformasjon, kredittkortinformasjon eller kredittvurdering
 • Sporingsinformasjon som aktivt sendes oss gjennom nettsidene og appene våre samt generiske online-tjenester. Dette innbefatter informasjon som IP-adresser, nettleseren du bruker eller språkinnstillinger
 • Unik brukerinformasjon som påloggings-ID, passord og sikkerhetsspørsmål
 • E-postatferd, det vil si om du åpner e-poster som sendes til deg av Circle K, eller ikke
 • Handleatferd basert på det du kjøper på stasjonene våre med Circle K-kort
 • Informasjon om tidligere ansettelsesforhold og utdanning, som stillingstittel, ansvarsområder og faglige interesser
 • Informasjon du har offentliggjort og oppgitt av egen vilje i tredjeparts sosiale nettverk

I rollen som databehandler behandler ikke Circle K sensitive personopplysninger for å levere produkter og tjenester til deg. I visse tilfeller kan imidlertid behandlingen av slike opplysninger være pålagt oss i henhold til juridiske og etiske forpliktelser. Sensitive personopplysninger kan i hovedsak samles inn i følgende tilfeller:

 • Hvis du er en ansatt som er sykmeldt, kan det være at vi behandler visse sensitive personopplysninger knyttet til helsen din, i henhold til gjeldende arbeidsrett, og innenfor de juridiske rammene som gjelder i de respektive landene der datterselskapet som har ansatt de aktuelle personene, befinner seg.
 • Hvis du er en fysisk person som har hatt et arbeidsuhell i våre lokaler, kan det være at vi er pliktige til å behandle helseopplysninger som deg for å overholde HMS-standarder, og for å registrere hendelsen slik at lignende hendelser kan unngås i fremtiden.
 • Hvis du er en kunde som er av den oppfatning at produktene våre har forårsaket matforgiftning eller andre helserisikoer, er vi forpliktet til å behandle sensitive personopplysninger.

Hvordan sikrer Circle K personopplysningene dine?

Personopplysninger behandles på en sikker og trygg måte av Circle K. Hos Circle K gjør vi vårt beste for å sørge for at alle IT-systemer som bygges, integreres, kjøpes eller på generelt grunnlag brukes i eller av Circle K, samsvarer med prinsippene om innebygd personvern, eller «privacy by design», slik at vi oppnår maksimal sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Vi bruker kryptering og pseudonymisering der dette er hensiktsmessig. Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til kun de personene som har bruk for det. Vi tilbyr ulike retningslinjer, veiledninger og opplæringer til ansatte som behandler personopplysninger i Circle K.

I tilfeller der vi trenger å bruke en databehandler til behandlingen av personopplysninger, gjør vi en grundig evaluering av forretningspartnerne vi deler personopplysningene dine med, for å sikre at de overholder gjeldende lovgivning om databeskyttelse. I tillegg, med tanke på å implementere standardene for databehandling, ber Circle K forretningspartnerne som fungerer som databehandlere (der Circle K har rollen som databehandler) om å signere databehandleravtaler med Circle K. Dermed inngår vi en bindende avtale med hver enkelt databehandler, som garanterer at de skal sikre trygge og hensiktsmessige praksiser for informasjonsbehandling.

Personopplysningene behandles ikke lenger enn det som er nødvendig. Standard dataoppbevaringsperiode hos Circle K er 6 måneder. Oppbevaringsperioden kan imidlertid variere i henhold til avtaler, Circle Ks legitime interesser eller lovbestemte krav som avviker fra dette (for eksempel lover knyttet til arkivering, lover til bekjempelse av hvitvasking mv.) Hvis du har konkrete spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte kundestøtten vår. Gå til kontaktsiden for mer informasjon.

Circle K følger prinsippet om dataminimering, og sørger for at vi kun samler inn minst mulig mengde personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenester eller produkter til deg.

Når bruker Circle K databehandlere?

Circle K kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører som databehandlere for personopplysninger til følgende formål: utsendelse av fakturaer og markedsføringsmateriell, utskrift og tilsendelse av betalingskort, datalagring, håndtering av kunderelasjoner, løsninger for overvåkningsvideoer, utførelse av kredittvurderinger og gjeldsinnkreving, administrering av ansattopplysninger, rekruttering, helsetjenester mv. En liste over databehandlere som behandler personopplysninger kan forespørres fra den aktuelle Circle K-forretningsenheten.

Hva er rettighetene dine, og hvordan påberoper du deg dem?

Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene vi har om deg. Vi må imidlertid være sikker på identiteten din før vi kan gi deg slike opplysninger. Du har retten til å komme med innsigelser mot behandlingen av personopplysninger, trekke samtykker, kreve sletting eller korrigering av personopplysningene dine eller komme med innsigelser mot behandlingen av personopplysninger, samt påberope deg retten til dataportabilitet.

Hvis du vil be om tilgang til opplysningene dine, kreve at vi sletter eller korrigerer opplysninger, eller du har andre innsigelser til behandlingen av personopplysninger eller vil påberope deg retten til dataportabilitet, ber vi deg kontakte kundestøtten vår.

Hvis du surfer på nettet, og du foretrekker at vi ikke behandler personopplysninger om deg i forbindelse med besøk på våre nettsider, råder vi deg til å slå på privat surfing i nettleseren din. Hvis du bruker appen vår, kan du slette appen fra smarttelefonen din (siden bruk av appen innebærer at du samtykker i retningslinjene våre for personvern).

Til slutt har du også rett til å sende inn en klage til gjeldende tilsynsmyndigheter med hensyn til behandlingen av personopplysninger om deg.

Kontakt oss

Di kan kontakte personvernombudet vårt ved å sende en e-post til privacy@circlekeurope.com eller brev til Personvernombudet, Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norge.

For alle typer henvendelser kan du også kontakte Circle Ks kundesenter på:

e-post: kontakt@circlekeurope.com eller telefon +47 22 96 25 00

Endringer i denne erklæringen

Vi kan med ujevne mellomrom oppdatere denne erklæringen. For besøkende på nettsidene våre vil en oppdatert erklæring alltid være tilgjengelig på nettstedet. For brukere av appen vår vil en oppdatert erklæring alltid være tilgjengelig via de aktuelle appbutikkene.