Image
Nettverk
Image
Nettverk
Biodrivstoff

Innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel

Innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel er et viktig virkemiddel for å få ned CO2-utslippene fra veitrafikken. Det fine med biodrivstoff er at det erstatter fossilt drivstoff, og når det er blandet inn i drivstoffet på rett måte kan det brukes av alle «vanlige» biler med helt vanlig forbrenningsmotor. Det betyr at man kan redusere sine CO2-utslipp fra bilkjøring, samtidig som man fyller drivstoff som før.

I 2021 ble det levert nesten 550 millioner liter biodrivstoff totalt i Norge. Dette tilsvarer hele 14% av alt drivstoff som ble levert til veitrafikk i 2021. Biodrivstoff erstatter tradisjonelt fossilt drivstoff, og derfor er dette et viktig virkemiddel for reduserte CO2-utslipp.

For at biodrivstoff skal ha en reell effekt, er det viktig at biodrivstoffet er bærekraftig i henhold til norske og europeiske regler for bærekraft. Alt biodrivstoff som leveres fra Circle K tilfredsstiller disse kravene, og vi dokumenterer dette hvert år gjennom en egen rapportering til Miljødirektoratet.
 
Det biodrivstoffet som gir best miljøgevinst, er såkalt avansert biodrivstoff. Dette er biodrivstoff som er laget av rester og avfall. Typiske råstoffer er brukt frityrolje, slakteavfall og tallolje. Det meste av dette er importert råstoff, men noe av det biodrivstoffet vi leverer har faktisk opprinnelse fra Norge. Biodrivstoff laget av rester og avfall reduseres CO2-utslippene med 80-90% sammenlignet med fossilt drivstoff.

I følge Miljødirektoratet så utgjorde avansert biodrivstoff 75% av alt biodrivstoff i Norge i 2021. Andelen avansert biodrivstoff som ble levert fra Circle K i 2021 var høyere enn dette, og landet på over 80 prosent. Dette forventer vi at vil øke i årene fremover. I mellomtiden må vi også bruke såkalt konvensjonelt biodrivstoff. Dette er biodrivstoff som er laget av jordbruksprodukter. Typiske råstoffer er raps, sukker, mais og kornprodukter. Biodrivstoff laget av denne typen råstoffer gir en CO2-reduksjon på 50-80% sammenlignet med fossilt drivstoff

Enkelte kritiserer biodrivstoff fordi de mener det fører til avskoging. Dette er en kritikk som særlig retter seg mot konvensjonelt biodrivstoff der råstoffet er palmeolje. Det finnes palmebasert biodrivstoff på markedet som tilfredsstiller bærekraftskriteriene, men bærekraftskriteriene tar ikke høyde for effekten av såkalte indirekte arealbruksendringer (ILUC). Man er derfor bekymret for at økt bruk av palmeolje til drivstoff vil føre til økt press på regnskogen, særlig i Malaysia og Indonesia. Både norske myndigheter og myndighetene i EU jobber aktivt for at palmeolje ikke skal brukes i drivstoff.

Vi ønsker å velge de mest klimanyttige råstoffene i vårt biodrivstoff og bruker derfor ikke produkter som inneholder palmeolje. I 2022 brukte vi 93,3% og bare 6,7% konvensjonelt biodrivstoff. I grafen under kan du se hva slags råstoffer som ble brukt:

Image
Biodrivstoff palmeolje