Image
Nettverk
Image
Nettverk
Biodrivstoff

Innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel

Innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel er et viktig virkemiddel for å få ned CO2-utslippene fra veitrafikken. Det fine med biodrivstoff er at det erstatter fossilt drivstoff, og når det er blandet inn i drivstoffet på rett måte kan det brukes av alle «vanlige» biler med helt vanlig forbrenningsmotor. Det betyr at man kan redusere sine CO2-utslipp fra bilkjøring, samtidig som man fyller drivstoff som før.

I 2020 ble det levert ca 500 millioner liter biodrivstoff totalt i Norge. I følge beregninger gjort av Miljødirektoratet bidro dette til å redusere CO2-utslippene i Norge med ca. 1,2 millioner tonn. Dette tilsvarer utslippene fra mer 600.000 personbiler med bensin- eller dieselmotor. Faktisk så er dette like mye som om man hadde fjernet alle personbilene i hele Oslo og Akershus. Til sammenligning, så er det om lag 400.000 elbiler på veiene i Norge nå (september 2020). For at biodrivstoff skal ha en reell effekt, er det viktig at biodrivstoffet er bærekraftig i henhold til norske og europeiske regler for bærekraft. Alt biodrivstoff som leveres fra Circle K tilfredsstiller disse kravene, og vi dokumenterer dette hvert år gjennom en egen rapportering til Miljødirektoratet.
 
Det biodrivstoffet som gir best miljøgevinst, er såkalt avansert biodrivstoff. Dette er biodrivstoff som er laget av rester og avfall. Typiske råstoffer er brukt frityrolje, slakteavfall og tallolje. Det meste av dette er importert råstoff, men vi bruker også en god del biodrivstoff laget av skogsavfall fra Norge. Biodrivstoff laget av rester og avfall reduseres CO2-utslippene med 80-90% sammenlignet med fossilt drivstoff.

I 2029 var godt over halvparten av det biodrivstoffet som ble levert fra Circle K avansert biodrivstoff. Vi forventer imidlertid at andelen avansert biodrivstoff vil øke i årene fremover. I mellomtiden må vi også bruke såkalt konvensjonelt biodrivstoff . Dette er biodrivstoff som er laget av jordbruksprodukter. Typiske råstoffer er raps, sukker, mais og kornprodukter. Biodrivstoff laget av denne typen råstoffer gir en CO2-reduksjon på 50-70% sammenlignet med fossilt drivstoff

Enkelte kritiserer biodrivstoff fordi de mener det fører til avskoging. Dette er en kritikk som særlig retter seg mot konvensjonelt biodrivstoff der råstoffet er palmeolje. Det finnes palmebasert biodrivstoff på markedet som tilfredsstiller bærekraftskriteriene, men bærekraftskriteriene tar ikke høyde for effekten av såkalte indirekte arealbruksendringer (ILUC). Man er derfor bekymret for at økt bruk av palmeolje til drivstoff vil føre til økt press på regnskogen, særlig i Malaysia og Indonesia. Både norske myndigheter og myndighetene i EU jobber akivt for at palmeolje ikke skal brukes i drivstoff .

Vi ønsker å velge de mest klimanyttige råstoffene i vårt biodrivstoff og bruker derfor ikke produkter som inneholder palmeolje.

Under kan du se hva slags råstoffer vi brukte i det biodrivstoffet vi leverte i 2019.

Image
Biodrivstoff