Image
Vis Hensyn
Image
Vis hensyn

Gjør vi som arbeidsgivere nok for å sikre trygge og mangfoldige arbeidsplasser til alle?

Som arbeidsgiver for nesten 4000 servicemedarbeidere har vi et særlig ansvar for å bidra til et mer inkluderende samfunn med åpenhet og respekt for mangfold.

Vår ambisjon er at Circle K skal være et sted man kan føle seg trygg, ivaretatt og respektert. Uansett hvem du er, din bakgrunn, hvem du elsker eller hvordan du ser ut. Dette gjelder for våre kunder, men også våre ansatte. Det er en ambisjon vi ikke klarer å realisere alene.

Trakassering og diskriminering av servicemedarbeidere fra kunder er et samfunnsproblem, som står i veien for å skape et trygt, mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. I 2023 er trakassering og diskriminering av servicemedarbeidere en del av deres hverdag. Hvis vi skal løse denne utfordringen må vi som arbeidsgivere jobbe sammen, og sette en ny standard for hva våre arbeidstakere skal akseptere. I Circle K vet vi godt at vi ikke har alle svarene, og at det alltid vil være mye å lære. Men det kan ikke være en unnskyldning, verken for oss eller andre.

Som en oppfordring til større åpenhet, mer samarbeid, og mer handling fra oss som arbeidsgivere, deler vi gjerne våre erfaringer og data.

Ta kontakt med Nina Sandsbråten på e-post: nina.sandsbraten@circlekeurope.com dersom du ønsker å høre mer. 

Image
Vis hensyn

Har du undersøkt omfanget av trakassering og diskriminering av dine ansatte?

Vinteren 2022 og 2023 gjennomførte vi en intern kartlegging av trakassering og diskriminering ute på stasjonene. Dette har gitt oss svært nyttig kunnskap om utfordringene som våre medarbeidere, og har vært førende for hvordan vi har tatt tak i disse utfordringene.

Våre resultater

Mer enn 1100 medarbeidere svarte på undersøkelsen. Besvarelsene bekreftet det vi har sett fra tilsvarende målinger i andre bransjer: Trakassering og diskriminering fra kunder er et samfunnsproblem. Det foregår daglig. Og det rammer også mange av våre medarbeidere: Om lag halvparten fortalte at de har blitt utsatt for trakassering eller diskriminerende atferd på jobb. Kvinner og unge medarbeidere er mest utsatt. Det er en overvekt av mannlige kunder som diskriminerer.

Hensynplakaten

Som en del av kampen mot hverdagsdiskriminering fra kunder, har vi formulert noen veiledende prinsipper for hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre på Circle K, og hvordan vi forholder oss til diskriminering og trakassering.Vi har gjennomført obligatoriske opplæring av alle våre ansatte, som også inkluderer rutiner for varsling.

Våre prinsipper og kjøreregler er samlet i egne «Hensyn-plakater» som henger på pauserommene ute på stasjonene.

Du vil også finne Hensyn-plakater i butikkene. Det er en vennlig påminnelse om å vise hensyn til hverandre.

Plakatene inneholder også et budskap om at vi har nulltoleranse for all trakassering og diskriminering fra både kunder og ansatte, og at uakseptabel oppførsel vil bli rapportert.
 

Image
Reiseplanlegger

Samfunnsengasjement

Circle K er mer enn et sted du fyller drivstoff, lader bilen og tar en pause på din reise! Les mer om vårt samfunnsengasjement her.

Image
Vårt talentprogram

Mennesker

Vi forplikter oss til å være en arbeidsplass der alle medarbeidere kan føle seg trygge, bli respektert, og får muligheten til å utvikle sitt fulle potensiale.

Image
Bedre fremtid

Bærekraft

Vi skal legge til rette for bærekraftige alternativer, og har fokus på både sunn mat, bærekraft i innkjøp, ren bil og rent miljø.