Image
Ulykkesforsikring
Image
Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

Hvis ulykken rammer deg, kan forsikringen gi deg økonomisk trygghet. Med vår ulykkesforsikring kan du få erstatning ved både små og store ulykker.

Hva dekker forsikringen?
Ulykkesforsikringen kan gi deg en økonomisk sikkerhet hvis du blir innlagt på sykehus, får konstatert varig mén, ervervsmessig uførhet, eller i verste fall går bort som følge av en ulykke. Du er dekket av forsikringen i hele verden, døgnet rundt.

Du kan tegne forsikringen når du er mellom 18 og 65 år og den er gyldig inntil den dagen du fyller 75 år (dekningen for ervervsmessig uførhet opphører når du fyller 65 år). Du kan også velge å sikre din ektefelle/samboer eller partner, hvis dere har samme folkeregisteradresse.

Har du allerede en ulykkesforsikring?
Du kan få erstatning fra flere selskaper. Forsikringen gjelder uansett om du er dekket og får erstatning fra en annen forsikringsavtale.

Forsikringen dekker
Dette er kun et utdrag fra forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene.

  • Arr og andre kosmetiske skader
  • Benbrudd: 5.000 kr per ulykkestilfelle
  • Sykehusinnleggelse 1.000 kr per døgn
  • Medisinsk invaliditet fra 3 %
  • Ervervsmessig uførhet med minimum 50 %
  • Dødsfall som følge av en ulykke

Pris på forsikringen

Ulykkesforsikring Pris pr mnd Forsikringssum
Singel Standard (1 person) 100 kr 1 000 000 kr
Par Standard (2 personer) 190 kr 1 000 000 kr/person
Singel Pluss (1 person) 190 kr 2 000 000 kr
Par Pluss (2 personer) 355 kr 2 000 000 kr/person

 

Søknadsskjema

Forsikringsvilkår

Angrerettsskjema

 

Kontaktinformasjon til forsikringsselskapet AXA:
Tlf.: +47 800 37 500
Send ditt spørsmål til: clp.no.kundeservice@partners.axa