Image
Pride-Koppen
Image
Pride-Koppen

Vi støtter Ungdomstelefonen med 500 000,-

Ungdomstelefonen er en tjeneste hvor man kan snakke anonymt om kjønn, seksualitet og identitet. Dette tilbudet har stått i fare for å bli lagt ned grunnet manglende finansiell støtte, og det er med stor glede at vi nå kan bidra til at Ungdomstelefonen kan fortsette med sitt viktige arbeid.

Ungdomstelefonen

Ungdomstelefonen ble stiftet i 1997 som en ren telefontjeneste, og drives i dag i regi av Skeiv Ungdom. Tjenesten har siden den gang økt tilbudet til telefon, chat og melding. Frivillige hos Ungdomstelefonen rapporterer om at flere og flere har behov for å snakke om vanskelige temaer som seksuelle overgrep, selvmordstanker og mobbing. De fleste som trenger noen å snakke med, er under 18 år. Det er tydelig at dette er et viktig spisset tilbud, og viser viktigheten av å ha fokus på Pride og LHBT+ året rundt og ikke bare i juni. Dersom du vil lese mer om arbeidet til Ungdomstelefonen kan du lese mer her

"Donasjonen fra Circle K gjør at et av Skeiv Ungdoms viktigste tiltak, Ungdomstelefonen, kan fortsette sitt tilbud og være et trygt rom for unge skeive som trenger noen å snakke med", forteller Marlen Ramstad, Rådgiver i Skeiv Ungdom. 

Image
PRIDE-Koppen

PRIDE-Koppen 

Fra og med 13. desember kan du kjøpe PRIDE-Koppen på de aller fleste Circle K stasjoner i Norge. Du får da mulighet til å være med å støtte en god sak, samtidig som du sikrer deg ubegrenset varm drikke for hele 2023. 

«Koppen er en av våre sterkeste merkevareidentiteter, og at vi nå lanserer PRIDE-Koppen håper vi kan bidra til økt synlighet og redusert stigma rundt skreiv tematikk gjennom hele året» sier kategoriansvarlig for Koppen, Jeanette Amara. 

Vi er utrolig stolte av å kunne bidra til en organisasjon som jobber for skeives mentale helse, slik at tilbudet fortsatt vil være tilgjengelig også inn i året som kommer.

Mangfold og inkludering i Circle K 

Et av fokusområdene i arbeidet med mangfold og inkludering er å øke kunnskap og synlighet rundt det mangfoldet vi har i samfunnet. Som et ledd i denne prosessen har vi blant annet opprettet en gruppe internt som jobber med denne tematikken. 

"Jeg er stolt over å jobbe i en bedrift som verdsetter alle og lar alle ansatte ha muligheten til å utvikle sitt fulle potensiale. Alle må bidra til å stå opp mot de som ikke ønsker at folk skal få velge selv hvem man vil være", forteller Eivind Ullaland, daglig leder på Circle K Moa.

Mangfoldsgruppen i Circle K har gjennomført flere tiltak for å øke bevissthet og kunnskap på området. Et av tiltakene er intern kompetanseheving i regi av Foreningen Fri sitt foredrag om Rosa Kompetanse. Pride er også ett av flere viktige områder som vi jobber med, og vi vil videre i 2023 fortsette å ha fokus på å skape en trygg arbeidsplass der alle ansatte kan utnytte sitt fulle potensiale.