Image
Motorolje
Image
Motorolje
Bruk av logo

Retningslinjer for bruk av navn og logo

Bruk av Circle Ks logo og navn inkludert andre varemerker for selskapet, produktnavn, produktbilder og lignende er kun tillatt med forhånds skriftlig aksept av Circle K Norges markedsførings- og kommunikasjonsavdeling.

Retningslinjer for leverandører, kunder og tilknyttede selskaper som bruker Circle Ks navn, logo og lignende.

Vi ønsker å beskytte bruken av navnet og logoen vår, og det er grunnen til at følgende retningslinjer må overholdes:

  • Når du bruker Circle Ks navn / logo i markedsføring for eksterne selskaper, må du innhente tillatelse hver gang fra Circle K Norge.
  • Alle referanser (inkludert tekster og bilder) til / om Circle K må godkjennes av Circle K Norge.
  • Alle tillatelser til å bruke Circle K som referanse er gyldige i maksimalt to år fra datoen for tillatelsen, da må en ny tillatelse innhentes.
  • Ved omtrykk av brosjyre, videomateriale osv., Der Circle K er inkludert som referanse, må man få en ny tillatelse (uavhengig av om det har gått to år siden tillatelsen ble gitt).
  • Circle K kan ikke brukes som referanse av eksterne selskaper uten samtykke fra Circle K.
  • Generelt må bruken av navnet og logoen vår ikke bidra til en situasjon der meldingen kan oppfattes som sendt fra Circle K Norge.
  • Navnet på Circle K kan ikke uten forutgående skriftlig avtale inkluderes i noen form for reklame eller lignende eksponering.
  • Når du bruker logo osv., må farge og form ikke endres og ingen grafiske elementer må legges til.
  • Generelt må bruk ikke forårsake misforståelse av hvem som er avsenderen av en slik melding. Logo og navn kan bare brukes til godkjente formål.
  • Circle K Norge forbeholder seg retten til når som helst å avvise eller forby bruk av Circle K navn og logo. Circle K Norge er ikke ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, og er ikke ansvarlig overfor tredjepart for erstatningskrav som følge av bruk av navn og logo, etc.

For å få godkjenning for bruk av logo til Circle K eller referansen, må du kontakte markedsførings- og kommunikasjonsavdelingen.

Logo

Last ned logoen vår her