Image
Circle K Norge
Image
Circle K Norge

Fond for arbeidsmedisinsk forskning

Ønsker du å søke om støtte til ditt forskningsprosjekt? Søk i Circle K sitt fond for arbeidsmedisinsk forskning. Søknadsfrist: 10. september 2023.

Circle K Norge AS Fond for Arbeidsmedisinsk Forskning ble stiftet i 1982. Fondets formål er å støtte arbeidsmedisinsk forskning med særlig vekt på kreft, allergi og toksisk betingede sykdommer og skader forårsaket av olje- og petroleumsderivater og kjemikalier og behandling av disse. I 2023 vil fondets avkastning være på NOK 300.000. Disse midlene deles ut til relevante arbeidsmedisinske forskningsprosjekter. Forskningsmidler kan gis enkeltpersoner, grupper eller institusjoner i Norge, uavhengig av tilknytning til lærersted og forskningsmiljøer og på bakgrunn av kvalifikasjoner og forskningsprogram.

Støtten kan gis som deler av lønn eller forskningsmidler i inntil to år. Midlene blir utdelt i september/oktober 2023. Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med Director People, Nina Sandsbråten, på epost Nina.Sandsbraten@circlekeurope.com. 

Det er ønskelig at mottaker av forskningsmidler sender en sluttrapport til fondets styre om hvordan midlene er anvendt og forskningen forløper. Det vil også gis en mulighet for å presentere forskningen for ledelse og andre relevante grupper i vår organisasjon. Resultatene skal stilles til rådighet for andre forskere og eventuelt publiseres i vitenskapelige tidsskrifter.

Søknadsinformasjon

Søknad med redegjørelse om prosjektet, fremdriftsplan samt kostnads-overslag sendes til:

Circle K Norge AS

Fond for Arbeidsmedisinsk Forskning

v/ Nina Sandsbråten

Postboks 1176 Sentrum

0107 Oslo