Jeg vil klage på en bilvask.


Ta gjerne direkte kontakt med stasjonen du kjøpte bilvasken på. Daglig leder vil håndtere saken og sikre at våre interne rutiner ivaretas.

Var dette til hjelp: