Hvorfor er hjemmeladeren min offline?


Den vanligste årsaken til at hjemmeladeren er offline er at det ikke er 4G dekning der den er installert. Du kan da koble laderen til et tilgjengelig wifi-nettverk, se hvordan i brukermanualen. ​

Noen ganger vil Easee gjøre oppdateringer av systemet, da kan laderen i en kort periode være offline. ​

Selv om laderen er offline, kan du starte og stoppe ladingen med ladebrikken. ​

Dersom du opplever utfordringer med din hjemmelader, er vi selvsagt her for å hjelpe deg. Kontakt oss på tlf 22 96 24 00, eller via e-post.

Var dette til hjelp: