Image
Bærekraft
Image
Bærekraft

Betingelser

MEDLEMSKAPSVILKÅR FOR LOJALITETSPROGRAMMET «Circle K EXTRA Club»

1 TILBYDER AV TJENESTEN

Dette dokumentet inneholder de vilkår og betingelser som gjelder for medlemskap i Circle K AS (i dette dokumentet kalt «Circle K») sitt lojalitetsprogram Circle K EXTRA Club (heretter kalt «avtalen»). Sammen med dette finnes ytterligere informasjon på hjemmesiden til Circle K EXTRA Club. Fra tidlig i 2017 vil Circle K EXTRA Club benytte Circle Ks brukeradminstrative system, «Circle K ID, som er underlagt egne vilkår og betingelser.

Det er Circle K AS, representert ved Circle K Norge AS, som er den juridiske enheten ansvarlig for Circle K EXTRA Club, og som er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som blir behandlet i Circle K EXTRA Club.

Navnet «Circle K EXTRA Club» kan endres uten varsel.

2 KORT OM LOJALITETSPROGRAMMET

Lojalitetsprogrammet Circle K EXTRA Club er utviklet for å tilføre ekstra verdi til kundeforholdet, både for deg som kunde og for Circle K som virksomhet.

Når du registrerer deg i Circle K EXTRA Club, vil du motta ekstra kundefordeler, som rabatter og spesielle kundetilbud på alle Circle K Norges fullservice bensinstasjoner og Circle K Norge-driftede automatstasjoner («Circle K stasjoner»), samt de til enhver tid tilknyttede stasjonskjeder.

Medlemskapet er løpende og vil fortsette inntil du sier det opp som beskrevet i kapittel 10.

3 HVEM KAN BLI MEDLEM?

Circle K EXTRA Club er et bonusprogram for kjøp på Circle K-stasjoner for privatpersoner som er minst 16 år gamle og som har Circle K-kort, kredittkort eller fullverdige bankkort med Bank Axept. Circle K EXTRA Club er ikke ment for varer kjøpt for videresalg eller for kjøp foretatt av næringsdrivende

4 MEDLEMSKAPET

4.1 Samtykke til behandling av personopplysninger

Ved å godta disse vilkårene, inngår du en avtale med Circle K om medlemskap i Circle K sitt pan- europeiske lojalitetsprogram Circle K EXTRA Club. Ved å gjøre dette, avgir du også et uttrykkelig samtykke som gir Circle K rett til å behandle personopplysninger om deg slik som beskrevet i disse vilkårene, se særlig punkt 7.4.

Ved å avgi et slikt samtykke tillater du at Circle K EXTRA Club kan lagre og behandle dine personopplysninger og informasjon om ditt medlemskap og opptjente fordeler i Circle K EXTRA Club. Slik informasjon kan overføres til underleverandører og Circle K EXTRA Club partnere i inn- og utland. Mer informasjon om underleverandører og partnere finner du i avsnitt 7.7 og 7.8.

Denne avtalen og det samtykke du avgir, er bare relevant for de opplysninger som samles inn, lagres og behandles som en del av Circle K EXTRA Club. Vær imidlertid oppmerksom på at Circle K vil lagre transaksjonsdata til andre formål enn Circle K EXTRA Club, slik som fakturering og bokføring.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Dette vil da også være en oppsigelse av medlemskapet og de rettigheter som følger av et slikt medlemskap som er beskrevet i avsnitt 10.

4.2 Informasjonsbærere

Circle K vil etter denne Avtalen behandle transaksjonsdata fra kjøp gjort med ett eller flere kort som du har registrert og knyttet til din Circle K EXTRA Club konto. Det vil være tillatt å knytte inntil 10 forskjellige kort til en Circle K EXTRA Club konto.

Tillatte korttyper er:

• Betalingskort, både debet- og utvalgte kredittkort, identifisert ved PAN-nummer. For Bank Axept kort vil kontonummeret på kortets bakside registreres.

• Kort utstedt av Circle K: Her anvendes kortnummeret, som er preget på kortets forside.

• Partnerkort: Vennligst gå til Circle K EXTRA Club nettsidene for å finne de kvalifiserte partner kortene.

4.3 Cookies

Circle K EXTRA Club portal bruker små informasjonskapsler som kalles cookies og lignende teknologier, for å optimalisere opplevelsen av Circle K EXTRA Clubs nettside. Eksempelvis bruker vi cookies til å huske deg når du kommer tilbake til vår hjemmeside og ved å vise innhold som er relevant for deg. Circle K EXTRA Club informasjonskapsler er ikke knyttet til dine personlige data.

Vær oppmerksom på at du kan slette informasjonskapsler fra nettleseren din når som helst. Dette påvirker ikke medlemskapsstatusen i Circle K EXTRA Club.

4.4 Tilbakekall av samtykke

Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst, via Circle K-ID eller ved å henvende deg skriftlig til kontakt@circleKeurope.com eller Circle K Norge AS, postboks 1176 sentrum 0107 Oslo. Slikt tilbakekall vil også utgjøre en avslutning av medlemskapet i EXTRA Club og alle rettigheter som følge av medlemskapet slik som beskrevet i punkt 10. Endring av personverninnstillingene som beskrevet i punkt 5.2 ansees ikke som et tilbakekall av medlemskapet.

5 KUNDEFORDELER I Circle K EXTRA Club

Rabatter / fordeler vil bestå av:

• Medlemskapsrabatter

• Elektroniske stempelkort

• Elektroniske verdikuponger

• Spesielle kampanjer

5.1 Medlemskapsrabatter

Alle kunder som er registrert i Circle K EXTRA Club får rabatt på drivstoff på alle Circle K-stasjoner. Alle rabatter er gjenstand for hyppige endringer. Du finner gjeldende rabattsatser, sammen med en oversikt over utsalgssteder hvor Circle K EXTRA Club gir opptjening, på hjemmesiden til Circle K EXTRA Club.

En kunde som registrerer et kort i Circle K EXTRA Club programmet, vil få den aktuelle rabatten direkte i kjøpssituasjonene i kassen eller på pumpen. Rabatten vil normalt fremgå av kvitteringen. For

Circle K-kort vil drivstoffrabatten også være synlig på fakturaen. Partnerkort vil være gjenstand for individuell avtale med utsteder om hvordan rabatten blir håndtert.

5.2 Elektroniske stempelkort

På enkelte produkter vil Circle K tilby kundene et spesialtilbud som oppstår etter et gitt antall kjøp av det samme produktet. Et elektronisk stempelkort vil bli opprettet etter kundens første kjøp av et produkt hvor slikt stempelkort eksisterer. Antall kjøp vil bli talt automatisk.

Når et elektronisk stempelkort er fullført, f. eks hvor det er samlet fem av fem stempler, vil stempelkortet bli nullstilt og en elektronisk verdikupong blir sendt til kunden. Denne vil vanligvis bli lagret på en smarttelefon eller lignende. Elektroniske verdikuponger utløper fra 1-6 måneder etter at de har blitt opprettet.

For mer informasjon om hvilke stempelkort som er tilgjengelig for øyeblikket, kan du gå inn på hjemmesiden til Circle K EXTRA Club.

5.3 Elektroniske verdikuponger

En elektronisk verdikupong er en elektronisk lagret verdikupong. Denne gir et medlem en rabatt eller kan byttes mot et produkt eller en tjeneste. Slike verdikuponger lagres vanligvis i en smarttelefon eller lignende. Verdikupongen kan kun brukes én gang.

En utløpsdato vil normalt fremgå av verdikupongen. Kunder kan også se utløpsdatoen på sine verdikuponger ved å logge seg inn på sin Circle K EXTRA Club konto.

I tilfeller der en bestemt utløpsdato ikke fremgår, vil en verdikupong uansett ikke være gyldig i mer enn 90 dager etter utstedelse. Alle verdikuponger inneholder et digitalt tidsstempel, som er den autoritative kilden for enhver tvist om gyldigheten av en verdikupong.

Alle elektroniske verdikuponger i Circle K EXTRA Club forvaltes av Circle K Norge. Circle K vil motta informasjon om når og hvor en kupong brukes. Kundene kan få tilgang til den samme informasjonen ved å logge seg inn på sin Circle K EXTRA Club konto. Ytterligere assistanse kan fås ved å kontakte kundeservice.

5.4 Spesielle Kampanjer

En spesiell kampanje er et tilbud begrenset til Circle K EXTRA Club medlemmer. Tilbudet kan utgjøre en ekstra rabatt, en gave, et ekstra produkt ved kjøp av et annet, eller lignende.

5.5 Force Majeure

Hvis en ekstraordinær situasjon utenfor Circle K kontroll skulle oppstå som gjør det umulig eller svært vanskelig for Circle K å oppfylle Circle K sine forpliktelser overfor kundene med hensyn til denne avtalen, vil forpliktelsen suspenderes så lenge situasjonen vedvarer. I etterkant av en slik situasjon, vil Circle K gjøre et rimelig forsøk for å gjenopprette eller re-utstede alle rettigheter eller fordeler som eksisterte eller ville ha eksistert hvis situasjonen ikke hadde oppstått.

5.6 Intet videresalg eller overføring av rettigheter

Rettighetene som gis Circle K EXTRA Club medlemmer etter denne avtalen er personlige og ikke-overførbare. Det er ikke tillatt på noe vis å videreselge, overføre eller overdra rabatter, kuponger eller andre rettigheter som er gitt til etter denne avtalen fra eller til et Circle K EXTRA Club medlem.

5.7 Klager og dokumentasjon

Circle K kan be kunden om en skriftlig kvittering fra kjøpet for å løse en klage hvis relevant data ikke er funnet i Circle K sine systemer eller andre steder.

5.8 Skatter og forholdet mellom medlemmene og deres arbeidsgivere

Hvis fordeler eller rettigheter opptjent i forbindelse med betalt arbeid innløses eller anvendes til privat bruk, kan dette være grunnlag for beskatning. Circle K EXTRA Club medlemmet er selv ansvarlig for å informere sin arbeidsgiver og/eller relevante myndigheter om slikt forhold, og for å betale eventuell skatt.

6 KOMMUNIKASJON

6.1 Kommunikasjon fra Circle K

Det finnes fem forskjellige typer kommunikasjon / markedsføring som er en del av Circle K EXTRA Club program:

1. Du vil motta en tekstmelding (SMS) og/eller e-post for å bekrefte opprettelse av kontoen din og normalt to eller tre oppfølgnings-e-poster i løpet av den første måneden.

2. Det sendes løpende generell kommunikasjon / kampanje-kommunikasjon.

3. Det vil sendes spesiell kommunikasjon rettet mot deg. Denne er basert på kjøpsadferden din. Circle K EXTRA Club vil sende deg tilbud og/eller kommunikasjon vi tror kan være relevant for deg, basert på din kjøpsadferd og dine preferanser.

4. Det kan sendes verdikuponger som du kan bruke til å få gratis eller rabatterte varer eller tjenester. De vil bli sendt enten som belønningshendelser (f.eks. en gratis bilvask etter kjøp av et gitt antall bilvask) eller milepelshendelser (f.eks. utløst av et gitt jubileum som Circle K EXTRA Club medlem).

5. Vi vil kunne sende deg spørreskjema om ditt siste besøk på en Circle K stasjon for å lære mer om hvordan du opplever det å være kunde hos oss, om våre medarbeidere og produkter.

Circle K vil kunne bruke både e-post, SMS og Apper (f.eks. iOS eller Android), telefon eller postforsendelser til å kommunisere med Circle K EXTRA Club medlemmer. Avsenderen av e-post fra Circle K EXTRA Club vil være " Circle K EXTRA Club ”. Avsenderen av SMS fra Circle K EXTRA Club vil være NO 2210.

Fra tid til annen vil Circle K kommunisere gjennom eksterne sosiale mediekanaler som Facebook og/eller Instagram. Bruk av disse tjenestene er ikke regulert av Circle K EXTRA Club sine vilkår, men av disse tjenestenes egne vilkår.

6.2 Personverninnstillinger

Når du registrerer deg for en Circle K EXTRA Club konto, vil du motta relevant informasjon om tilbud og nyheter om våre produkter og tjenester.

Du kan velge dine foretrukne kommunikasjonskanaler via personverninnstillinger. Det er egne innstillinger i din app. Disse kan endres på ethvert tidspunkt.

Vi vil gjerne høre dine synspunkter for å hjelpe oss i å forbedre tjenesten, så vi vil også kunnekontakte deg for markedsundersøkelses-formål.

7 SÆRLIG OM PERSONVERN, SIKKERHET OG PERSONDATA

7.1 Formålet med behandlingen

Data om deg vil bli analysert for å se hvordan du bruker Circle K EXTRA Club, å forstå din kjøpsadferd og for å sende deg (og/eller andre medlemmer tilknyttet kontoen din) informasjon og tilbud om produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. Vi vil også kunne bruke dine personopplysninger for å sende deg spørreundersøkelser for å samle informasjon om dine erfaringer med våre produkter og tjenester.

Formålet med all behandling av personopplysninger i henhold til denne avtalen er å drifte Circle K EXTRA Club. Dine data i ikke–anonymisert form, som behandles basert på det samtykke du avgir under denne avtalen, vil ikke bli brukt til andre formål enn deltakelse i Circle K EXTRA Club

7.2 Dine rettigheter som registrerte

Utøvelse av rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter som registrert, herunder rett til å protestere eller stille oss spørsmål ved å kontakte Circle K EXTRA Club kundeservice via kontakt@circleKeurope.com eller Circle K Norge AS postboks 1176 sentrum 0107 Oslo, Telefon 22 96 25 00. Noen forespørsler, så som innsyn i registrerte data eller spørsmål relatert til dataanalyse må skje via skriftlig forespørsel.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Disse avtalevilkårene utgjør den generelle informasjon om hvordan vi vil behandle dine personopplysninger. Denne informasjonen finnes også på Circle K EXTRA Club hjemmesiden.

Innsyn i registrerte opplysninger

Du kan når som helst be oss om en kopi av de persondata vi lagrer om deg. Flesteparten av disse data er også tilgjengelig for deg på din Circle K EXTRA Club konto. Hvis du har spesifikke spørsmål relatert til dataanalyse som sådan eller andre spørsmål, kan du kontakte oss.

Anmodning om innsyn/utlevering som beskrevet her, skal skje via skriftlig forespørsel.

Retting av data

Hvis dine personopplysninger endres, kan du kreve retting av opplysningene i Circle K EXTRA Club. Flesteparten av disse data kan du selv vedlikeholde på din Circle K EXTRA Club konto/profilside.

Hvis du har konkrete spørsmål eller opplever problemer knyttet til retting kan du kontakte oss. Anmodning om retting skal skje via skriftlig forespørsel.

7.3 Innsamling og behandling av data

De data Circle K vil samle inn og behandle inkluderer den informasjonen du avgir ved registrering, informasjon om kjøp, samt annen informasjon du personlig velger å gi oss med senere.

Når et kjøp er foretatt på en Circle K-stasjon, blir data om kjøpet registrert av Circle K for bruk i forretnings- og regnskapssystemer, akkurat som i en hvilken som helst annen butikk. For medlemmer av Circle K EXTRA Club, blir data om kjøpet i tillegg sendt til vårt lojalitetssystem og datavarehus.

Disse systemene analyserer dataene og bruker resultatet til å bygge profiler som gjør oss i stand til å belønne deg som kunde, for eksempel med drivstoffrabatter og/eller for å lage mer målrettede tilbud og kampanjer til utvalgte kundegrupper.

Ved innsamling kan informasjon omfatte kjøp enten av et identifiserbart produkt/tjeneste (for eksempel et bestemt bilvaskeprogram) eller kun i en kategori (for eksempel mat eller magasiner). Circle K har rutiner for å sikre at produkter eller tjenester som oppfattes som stigmatiserende eller sensitiv ikke blir registrert som sådan, men samles i kategorier.

7.4 Hvilken informasjon samler vi inn ved registrering?

Informasjon som samles inn ved oppstart av registreringsprosessen (ved kassen) for medlemskap i Circle K EXTRA Club er:

• Mobilnummer

• Bankkontonummer fra kortet du registrerer

I tilfeller hvor en kunde ikke fullfører registreringen, f.eks. ved å ikke akseptere disse vilkårene, vil data slettes innen 30 dager .

Obligatorisk informasjon kunden må gi ved registrering for Circle K EXTRA Club:

• Fornavn

• Etternavn

• Mobilnummer

• E-postadresse

• Fødselsdato

• Kortnummer

• Personvernpreferanse (kundens valg av kommunikasjonsform) for mottak av Circle K EXTRA Club kommunikasjon.

Valgfri informasjon kunden kan gi ved registrering for Circle K EXTRA Club

• Kjønn

• Postnummer

• Adresse

• Referanse til ekstern partner eller arbeidsgiver

Alle disse data blir lagret så lenge som medlemskapet er aktivt. “Aktivt medlemskap” betyr i denne sammenhengen å ha brukt noen av de registrerte kort på Circle K EXTRA Club på Circle K-stasjoner de siste 24 måneder og ikke ha sagt opp medlemskapet.

Dersom du som kunde har vært passiv i mer enn 24 måneder, vil medlemskapet i Circle K EXTRA Club anses som oppsagt og opplysninger og medlemskap vil bli slettet fra Circle K sine systemer.

7.5 Hvilken informasjon samles inn i løpet av medlemskapet

Circle K samler transaksjonsdata om kjøp og aggregerer dem for å generere data om:

• beløpet en kunde bruker i kategoriene «drivstoff» og «ikke-drivstoff»

• antall besøk på våre stasjoner

• aktive og utgåtte elektroniske stempelkort eller kuponger

• hvilken andel e-poster sendt fra oss som åpnes, og/eller som ikke kan leveres grunnet feil

• andelen kunder som velger å være, eller ikke å være, med på en kampanje («opt-out rate»)

• hvor mange kunder som klikker på bestemte annonser («click-through rate»)

Vi lagrer detaljerte transaksjonsdata inntil 3 år. Deretter blir transaksjonen anonymisert slik at den ikke lenger kan spores tilbake til en person.

7.6 Beskyttelse av dine personopplysninger og respekt for ditt personvern.

Circle K og våre partnere (mer om partnere i avsnitt 7.8) deler personopplysninger og kundenes preferanser/valg samlet inn til Circle K EXTRA Club for å administrere medlemsforholdet, for å tilby rabatter, fordeler, varer og tjenester til medlemmer.

Circle K vil ikke samle inn, behandle eller utlevere persondata om et Circle K EXTRA Club medlem uten medlemmets samtykke med mindre dette er lovpålagt.

Fra tid til annen kan vi overføre begrensede mengder personopplysninger til våre partnere for analyseformål. Dette er for å forstå hvilke av de belønninger, fordeler, produkter, varer og/eller tjenester som Circle K tilbyr som kunder er mest interessert i. Det inkluderer også muligheten til å dele data med partnerne for å gi dem en bedre forståelse av kjøpsadferd når du kjøper en partners produkter. Vi bruker både avtalebestemmelser og andre midler for å beskytte informasjonen din mens den blir behandlet av våre partnere eller underleverandører.

Circle K EXTRA Club anvender predefinerte tidsplaner til å foreta aggregering av transaksjonsdata før disse deretter slettes. Circle K behandler data basert på følgende prinsipper:

• Vi vil bare samle inn og behandle personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å administrere Circle K EXTRA Club fordelsprogrammet, herunder å tilby medlemsfordeler basert på analyse av medlemmers transaksjoner og adferd.

• Vi vil sikre tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet av registrerte opplysninger i henhold til relevante lover og regler. Samsvar og etterlevelse av relevante krav og regelverk blir verifisert og revidert etter behov.

• Circle K EXTRA Club behandler kundedata i henhold til anerkjente industristandarder, herunder PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

• Circle K tar personvern på alvor, og vi vil beskytte dine personopplysninger og opptre i samsvar med relevante lover. Vi vil aldri selge dine personopplysninger og vil bare dele informasjon med partnere som beskrevet i avsnitt 7.7. og på Circle K EXTRA Club hjemmeside.

7.7 Circle K EXTRA Club partnere

Circle K EXTRA Club omfatter ikke bare fordeler på Circle K-stasjoner, men kan også omfatte tilbud eller andre fordeler gitt av våre partnere. I det tilfelle at Circle K har et felles lojalitetstilbud med en partner, vil noen av dine personopplysninger kunne gjøres tilgjengelig for partneren, utelukkende med det formål å administrere dette tilbudet. Det samme gjelder informasjon Circle K kan motta fra våre partnere om deg.

Informasjon om hvilke partnere som til enhver tid finnes i Circle K EXTRA Club og hvilke data som eventuelt vil utveksles med disse finnes på Circle K EXTRA Club hjemmeside.

7.8 Databehandlere (underleverandører) og overføring av data

Personopplysninger fra Circle K EXTRA Club medlemmer overføres til Circle K sine underleverandører. Våre underleverandører behandler og analyserer data på våre vegne. De drifter også kommunikasjonsverktøy for Circle K EXTRA Club. De gjør dette på vilkår fremforhandlet av Circle K for å sikre tilstrekkelig personvern og informasjonssikkerhet. Circle K er ansvarlig for all behandling utført av underleverandører.

Både Circle K sitt eget datasenter og Circle K sine underleverandørers datasenter er lokalisert i EU/EØS. Vi vil ikke overføre dine data utenfor EU/EØS.

7.9 Dine forpliktelser som medlem av Circle K EXTRA Club

Ved å bli Circle K EXTRA Club medlem, lover du å lese nøye gjennom og å følge vilkårene i denne avtalen. Du lover videre å gi oss korrekt og nøyaktig informasjon når du registrerer deg og å oppdatere denne informasjonen ved behov.

Du lover å kontakte kundeservice hos Circle K hvis du opplever uregelmessigheter eller har mistanke om at din lojalitetskonto er misbrukt eller liknede. Du lover også å rapportere til Circle K hvis noen av de registrerte kortene er mistet eller stjålet. Videre lover du å ikke ta imot eller løse inn eller anvende fordeler som er urettmessig gitt eller generert ved en feiltakelse.

8 ENDRING AV VILKÅR

Circle K kan ensidig endre disse betingelsene med 30 dagers varsel. Spesifikk varsel vil bli sendt via en av Circle K EXTRA Club kommunikasjonskanaler, og vil også bli lagt ut på Circle K EXTRA Club hjemmesider. Oppdaterte vilkår og betingelser vil alltid finnes på Circle K EXTRA Clubs hjemmeside.

9 TERMINERING AV MEDLEMSSKAP

Hvis du bryter vilkårene i denne avtalen eller på annen måte med overlegg forsøker å misbruke din eller noen andres Circle K EXTRA Club medlemskap, kan Circle K avslutte ditt medlemskap med umiddelbar virkning. Circle K forbeholder seg også retten til å avslutte medlemskap til enhver kunde som opptrer truende eller utviser annen straffbar adferd mot Circle K eller Circle K sine ansatte.

Circle K forbeholder seg retten til å avslutte lojalitetsprogrammet Circle K EXTRA Club med 30 dagers varsel. Skulle slik avslutning finne sted, vil alle opptjente fordeler, kuponger og gavekort være gyldig til utløpsdato, dog ikke lenger enn maksimalt 90 dager.

10 OPPSIGELSE

Du kan når som helst si opp ditt medlemskap og dermed samtidig trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger. Slik oppsigelse skal sendes til Kundeservice på kontakt@circleKeurope.com. Dersom du sier opp ditt medlemskap, vil enhver fordel, stempel eller kupong eller annen rettighet som du har opptjent eller blitt tilbudt umiddelbart opphøre. Du vil da ikke lenger være i stand til å logge deg på din Circle K EXTRA Club konto. Ingen kort registrert på ditt medlemskap vil lenger være kvalifisert for noen belønninger ved bruk, og Circle K vil stoppe all kommunikasjon med deg fra Circle K EXTRA Club (bortsett fra eventuell kvittering for oppsigelse og/eller annen lovpålagt kommunikasjon).

11 LOVVALG OG DIVERSE

Lokale avvik mellom vilkårene for Circle K EXTRA Club kan forekomme avhengig av bla. lokal lovgivning i ulike land hvor Circle K har virksomhet. Sett bort fra slike lokale avvik skal disse vilkår tolkes etter norsk rett. Verneting for enhver tvist om Circle K EXTRA Club er, i den utstrekning ufravikelig lovgivning tillater det, Oslo tingrett.