Image
Diesel
Image
Diesel
Diesel

miles® DIESEL TAR DEG LENGER MED REDUSERTE CO2-UTSLIPP UTEN EKSTRA KOSTNAD

miles® diesel inneholder også et multifunksjonelt additiv som effektivt fjerner smuss og skadelige avleiringer i motoren. En renere motor gir en mer effektiv forbrenning. Dette reduserer utslippene av CO2 og andre skadelige stoffer, gir et lavere drivstofforbruk samt bedre kaldstartegenskaper. Summen av dette er optimalisert motorkraft og mindre støy.

miles® diesel har vi erstattet inntil syv prosent av det fossile innholdet med tradisjonell biodiesel, hovedsakelig fremstilt av raps eller andre biooljer som er egnet til biodiesel. Dette gir en CO2-reduksjon på 50-80 prosent sammenlignet med fossil diesel, avhengig av råstoffet i biooljen. Alle dieselbiler er godkjent for inntil 7 prosent biodiesel.

I tillegg til den tradisjonelle biodieselen har vi erstattet opp mot 30-40 prosent av det fossile innholdet med fornybar diesel HVO. Dette er en biokvalitet med tilsvarende egenskaper som fossil diesel, men istedenfor å bli laget av fossil olje er den fornybare dieselen laget av brukt frityrolje og slakteavfall. Det betyr at den HVO-en som er tilsatt i diesel fra Circle K kvalifiserer til betegnelsen avansert biodrivstoff. Dette er biodrivstoff som gir en CO2-reduksjon på 80-90 prosent sammenlignet med fossil diesel.

Circle K bruker ikke palmeolje som råstoff i biodrivstoff.

FORDELER VED BRUK AV miles® DIESEL

FUNKSJON FORDEL FOR DEG
Ekstra rengjørende Motvirker avleiringer i drivstoffsystemet og forbrenningen. Dette gjør at motoren fungerer optimalt.
Rust- og korrosjonsbeskyttelse Beskytter følsomme deler i motoren for rust og korrosjon.
Cetanforbedrer Ett høyere cetantall medfører at dieselens tennvillighet forbedres. Dette gir bedre startegenskaper og mindre ulyder, spesielt når motoren er kald.
Skumdemping Reduserer skumming når man fyller diesel.
Mindre CO2-utslipp med biodrivstoff Du bidrar til lavere klimaavtrykk samtidig som du ikke gjør annet enn å fylle diesel som før.