Image
Drivstoff
Image
Drivstoff
Bensin

miles® 95 TAR DEG LENGER MED REDUSERTE CO2-UTSLIPP UTEN EKSTRA KOSTNAD

miles® 95 inneholder et multifunksjonelt additiv som har som hovedoppgave å rengjøre viktige deler i motoren. Bensinadditivet inneholder dessuten et friksjonsreduserende stoff som reduserer friksjonen i deler av motoren hvor motoroljen har vanskelig for å komme til. Dette bidrar til å redusere drivstofforbruket med inntil 2,7 prosent. Når drivstofforbruket reduseres med 2,7 prosent, vil også utslippene av CO2 reduseres med 2,7 prosent.

miles® 95 har vi dessuten tilsatt inntil 5 prosent bioetanol basert på fornybare råvarer. Om lag halvparten av all den bioetanolen som tilsettes er produsert av cellulose, og kommer fra Borregård i Sarpsborg. Dette er såkalt avansert biodrivstoff, som reduserer CO2-utslippene med over 80 prosent sammenlignet med fossil bensin. I tillegg til bioetanol fra Borregård bruker vi også bioetanol fra råstoffer som sukker, mais og korn. Denne typen bioetanol reduserer CO2-utslippene med 50-70 prosent, avhengig av råstoff og produksjonsmetode.

Alle bensinbiler er godkjent for å bruke bensin tilsatt inntil 5 prosent bioetanol.

FORDELER VED BRUK AV miles® BENSIN

FUNKSJON FORDEL FOR DEG
Ekstra rengjørende Motvirker avleiringer i drivstoffsystemet og forbrenningen. Dette gjør at motoren fungerer optimalt.
Rust- og korrosjonsbeskyttelse Beskytter følsomme deler i motoren for rust og korrosjon.
Friksjonsreduserende Direkte effekt ved at friksjonen i øvre del av forbrenningskammeret reduseres. Ved gjentatt bruk av miles® bensin vil man også få en akkumulert effekt ved at en del av det friksjonsreduserende stoffet vil blande med motoroljen. Dette reduserer friksjonen i alle bevegelige deler i motoren, og igjen fører til redusert drivstofforbruk.
Alle bensinbiler er godkjent for å bruke bensin tilsatt inntil 5 prosent bioetanol.
Mindre CO2-utslipp med lavere forbruk og biodrivstoff Du kan fylle bensin som før, og bidra til at ditt klimaavtrykk fra bensin blir litt mindre.