Kortstatus er aktiv, men kortet fungerer ikke


Det kan være flere grunner til at kortet ikke fungerer. Hvis kortet blir avvist før du taster PIN betyr det at magnetstripen på kortet er skadet og du bør bestille et nytt kort.  

Kortet kan bli avvist på grunn av feil PIN, overskredet kjøpsgrense eller det kan være begrensninger på tidspunkt, dag eller produkt.

Var dette til hjelp: