Jeg ønsker å sperre kortet og bestille et nytt.


For å sperre eller erstatte et kort, velg «Kort» i menyen til venstre og søk etter kortet det gjelder. Trykk på de tre prikkene og velg «Sperr eller erstatt»

Velg om sperren skal være midlertidig eller permanent og om du ønsker å bestille et erstatningskort.

Midlertidige sperrer kan du åpne igjen i Kundeportalen ved å klikke på de tre prikkene og velge «Fjern sperre». Vær oppmerksom på at midlertidige sperringer ikke gjelder bompenger i Norge eller utlandet. Hvis slike kostnader påløper, vil de måtte dekkes av deres virksomhet.

Legg merke til at du kan sperre frem i tid ved å velge «Legg inn forsinkelse». Dette kan brukes for eksempel hvis du allerede nå vet at kortet skal sperres ved månedsskiftet eller ved endring av kortmerking.

Husk : Hvis du har en bombrikke knyttet til kortet du sperrer så må denne knyttes om til et aktivt kort

Image
Sperre eller erstatte kort
Var dette til hjelp: