Hvordan sjekker jeg kredittgrensen?


Du kan se en oversikt over tilgjengelig kreditt på dashbord-siden. Ved å åpne Kreditt/Balanse i menyen vil du se tilgjengelig kreditt i tillegg til informasjon om fakturert, ikke-fakturert og forfalt beløp.

Forsikre deg om at du er på overordnet nivå på firmaet og ikke på en spesifikk konto eller kortgruppe når du ser på tilgjengelig kreditt.

Var dette til hjelp: