Hvordan ser jeg kort der det må settes PIN?


Velg ”Kort” i menyen. I kolonnen ”Kort PIN” er kortene hvor PIN ennå ikke er satt merket ”Nødvendig”. Klikk på de 3 prikkene til høyre for kortet og velg “Egendefinert PIN”. Følg deretter veiledningen.

Var dette til hjelp: