Hvordan endrer jeg kortbegrensningene/korttypen?


Når du bestiller et nytt kort blir dette automatisk korttype B («Bilprodukter»), det vil enkelt si at alt unntatt kiosk og dagligvare kan kjøpes på kortet.

Du kan se og endre på begrensningene på ett kort ved å trykke på de tre prikkene ved dette, eller for flere samtidig ved å hake av kortene det gjelder og benytte masseoppdatering.

Velg «Endre kortbegrensninger» og du kan lett sette eller fjerne haken for hvilke produkter det skal være lov å kjøpe med kortet.

På samme sted kan du justere kjøpsgrensen, i hvilke land kortet skal være gyldig og i hvilke tidsrom kortet skal kunne brukes.

Var dette til hjelp: