Hvor ofte blir transaksjoner oppdatert i portalen?


Transaksjoner blir synlige i portalen innen 10 minutter.

Var dette til hjelp: