Hva er masseoppdatering?


Med masseoppdatering så kan du jobbe med flere kort samtidig; bestille flere kort i samme kortbestilling, sperre flere kort samtidig eller endre kjøpsbegrensningen for flere kort på en gang.

Var dette til hjelp: