Hva betyr det når en transaksjon står som ikke ferdigbehandlet?


En ikke ferdigbehandlet transaksjon er en transaksjon som ikke har blitt prissatt og rabattert ennå.

Status for transaksjonen vil endre seg fra ikke ferdigbehandlet til priset etter omtrent 4 timer.
 

Var dette til hjelp: