Endringer i fakturering av MVA for ferger


Fra og med 01.01.2022 ble det endring i reglene når det gjelder fakturering av fergetransaksjoner. Myndighetene har bestemt at det kun er fergeselskapene som har lov til å utstede faktura med MVA for fergetransaksjoner i Norge.

Prisen på transaksjonene er inkl.mva, men vi har ikke lov til å spesifisere den på en egen linje på fakturaen.

Dette medfører følgende endringer

1. Fra 1. januar 2022 vil alle fergetransaksjoner bli fakturert uten MVA fra Circle K ICC.

2. Dette betyr at alle Circle K kunder som bruker fergetjenesten ikke lenger kan bruke Circle K ICC faktura for å få MVA fradrag.

3. Myndighetene krever at MVA fakturer skal genereres av Skyttel, på vegne av fergeselskapene. Dette uavhengig av hvilken og brikke / OBU kundene bruker. For Telepass/EETS enheter er det ikke noen endring ettersom disse transaksjonene allerede faktureres uten MVA og den faktiske MVA fakturaen for fergetransaksjonen ligger i RTSP (Road Toll Service Portal ).

4. Trafineo holder på å ferdigstille diskusjonen med Skyttel og Brobizz vedrørende det nye oppsettet i prosessen, men utkommet er forventet å bli det samme som for Telepass/EETS, nemlig at original MVA fakturaene gjøres tilgjengelig i RTSP

5. Så snart man er enige om den tekniske løsningen og vi har mer informasjon om go-live dato for faktura utstedelse vil vi sende mere informasjon (forventet å være klart i slutten av februar)

Var dette til hjelp: