Det er bare noen få som vil ha elbillader nå - hva bør vi gjøre?

Det er bare noen få som vil ha elbillader nå - hva bør vi gjøre?

Våre rådgivere blir ofte kontaktet av styrer i borettslag og sameier som ønsker råd om ladeløsning. Utfordringen de ofte står ovenfor er at det er et mindretall av beboerne som har elbil og har behov for lading, mens flertallet ikke har et ladebehov. Å installere infrastruktur for elbilladere koster penger og det er vanskelig å motivere en slik investering for beboere som ikke selv eier elbil.

I denne artikkelen deler vi fem gode grunner til hvorfor man likevel bør investere i en felles ladeinfrastruktur, selv i en situasjon hvor ikke alle trenger elbillading.

Fem gode grunner til hvorfor man bør installere felles ladeinfrastruktur

1. Enklere installering når behovet oppstår

Det blir enklere for hver enkelt beboer å installere ladeboks når behovet oppstår. I og med at infrastrukturen allerede er på plass behøver man ikke ytterligere involvering fra styret. Har man installert en Easee Ready infrastruktur, kan man enkelt sette på plass laderen selv og slipper å kontakte elektriker for installasjon.

2. Enklere valg ved neste bilkjøp

Mange vegrer seg for å kjøpe elbil fordi de mangler lademuligheter. Bekymringer rundt lading hjemme vil ikke være en avgjørende faktor ved neste bilkjøp, da det allerede er tilrettelagt for elbillading.

3. Økt verdi på boligen

Investeringskostnaden kan betale seg ved salg av boligen. Ved å klargjøre for elbillading vil dette gagne alle i borettslaget eller sameiet. Uavhengig om man selv har elbil eller ikke vil man kunne markedsføre boligen med muligheter for elbillading, noe som kan gi en god verdiøkning på boligen.

4. Bidra til det grønne skiftet

Ved å tilrettelegge for elbillading i ditt borettslag eller sameie, vil du bidra til at flere bytter ut fossilbilen med en elbil.

5. Støtte fra kommunen og fylke

Flere kommuner og fylker tilbyr i dag tilskudd og støtteordninger til borettslag og sameier som ønsker å installere ladeinfrastruktur. Det er usikkert hvor lenge disse vil tilbys, så benytt muligheten nå.

Ønsker du å vite mer om hvordan Circle K kan bistå deg og ditt boligselskap med lading? Ta kontakt med en av våre rådgivere her.

Relaterte nyheter

Les alle nyheter