Hvordan får jeg tilgang til Kundeportalen for kort? ​


Ved førstegangsregistrering i Kundeportalen er det daglig leder eller et styremedlem som får tilgang. Skal andre ha tilgang, for eksempel regnskapsfører, trenger vi en skriftlig bekreftelse fra en av de overnevnte. ​

Du bruker din Circle K ID for å logge deg inn. Les mer om Circle K ID

Var dette til hjelp: