Fakturaspørsmål

Er du privat- eller bedriftskunde?
Feltet må ha nøyaktig 9 sifre
Feltet må ha nøyaktig 11 sifre
Hva gjelder forespørselen din?
Kjenner du fakturanummeret, eller ønsker du å angi en periode?
Vi vil sende alle fakturaer generert fra denne datoen
Til denne datoen
Hvis flere fakturanumre, vennligst skille dem med ; og ingen mellomrom
For hvilken konto ønsker du å oppdatere fakturametode?
Hvordan ønsker du å motta fakturaen din i fremtiden?
Verdien skal ha nøyaktig 13 sifre
Vennligst oppgi e-postadresse for faktura
Hva vil du endre betalingsmåten din til?
Please attach blanket to us. You can find the blanket here: www.bankgirot.se
Vennligst oppgi navnet på Attention-personen som skal oppgis på fakturaen