Image
Diesel tankbil
Image
Tankbil diesel

Dieseltank - lagring av drivstoff

Det er mange transportører og entreprenører som har egen dieseltank. Et spørsmål mange stiller seg er hvor lenge diesel kan lagres på slike tanker, og hva som er optimal oppbevaring av drivstoff? Og hvordan renser man egentlig dieseltanken?

All diesel som leveres fra Circle K holder topp kvalitet. I tillegg til topp kvalitet i utgangspunktet, har vi tilsatt miles additiv i dieselen. Dette er et tilsettingsstoff som bidrar til lavere forbruk og renere forbrenning. Miles-additivet motvirker også korrosjon, forhindrer vannseparasjon og gir deg en raskere start når motoren er kald.

Krav til dieseltank

Slurver du med lagringen av diesel i dieseltanken, kan det få konsekvenser som driftsstans og utgifter til reparasjon. Bare en liten dråpe vann i systemet kan forårsake store skader på dine kjøretøy eller maskiner, og du risikerer i tillegg en bot dersom du oppbevarer diesel feil. Det er derfor viktig at du lagrer drivstoffet i en godkjent dieseltank. Tanken skal være produsert i henhold til en anerkjent standard. En dobbeltvegget tank gir deg ekstra trygghet mot lekkasje. Tanken skal stå minst 5 meter fra tennkilder og brennbare bygninger. I tillegg må du gjøre en miljømessig vurdering når du bestemmer hvor dieseltanken skal stå. Det er også viktig at dieseltanken merkes med riktige symboler, samt produktkvalitet.

Slik sjekker du dieseltanken

Dagens motorer er ømfintlige for smuss og kondensvann, så vi anbefaler at du sjekker dieseltanken én gang i året. 

  • Titt ned i tanken med lommelykt, og se etter smuss og rust. 
  • Rengjør tanken regelmessig, og minst hvert femte år. 
  • Skift pumpefilteret en gang i året. 
  • Vurderer du ny tank? Vi samarbeider med Vera Tank som produserer drivstofftanker i henhold til anerkjent standard.

Slik holder du dieseltanken ren

  • Bruk en dieseltank av god kvalitet. Det forebygger kondens.
  • Bruk vann- og partikkelfilter som monteres mellom pumpe og fylleslange.
  • Ta regelmessige bunnprøver fra tanken. Dersom dieselen fra bunnprøvene er uklare/tåkete, eller du ser spor av fritt vann eller partikler, må tanken tømmes og renses. Bruk et anerkjent firma til dette.
  • Bruk diesel av høy kvalitet.
  • Sørg for å ha sesongtilpasset diesel på tanken. Du vil alltid få levert sesongtilpasset diesel når du bestiller fra Circle K. Les mer om vinterdiesel her
  • Skulle du oppdage at dieseltanken trenger rengjøring/rens, så anbefaler vi å kontakte en profesjonell aktør.
Image
Moderne stasjoner for moderne bedrifter

Hvor lenge kan du oppbevare diesel på dieseltanken? 

– Vi har en tommelfingerregel som sier at drivstoff har en holdbarhet på seks måneder. Drivstoffet kan imidlertid vare lenger dersom det lagres korrekt på en dieseltank der det er mørkt, kjølig og mest mulig jevn temperatur, sier Anders Kleve Svela, kategorisjef fuel i Circle K Norge.

Han forklarer at du kan sjekke om drivstoffet er OK ved å gjøre en visuell sjekk. Dersom drivstoffet fra bunnen av dieseltanken fremstår klart og lyst, uten synlige partikler eller vann, så vil drivstoffet normalt være helt OK å bruke.

Dette må du tenke på ved lagring av drivstoff.

Når du lagrer diesel, fyringsolje, biodiesel og biofyringsolje, plikter du å vise aktsomhet slik at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Det er forbudt å bruke ild eller andre tennkilder i nærheten av drivstofftanken. Tanken skal også oppbevares på en ryddig plass, og slokkeutstyr bør være lett tilgjengelig.

Våre lokale transportører har ekspertisen

God drivstofføkonomi handler ikke bare om rimelig diesel, men at kvaliteten opprettholdes når dieselen lagres. Smuss og kondens i dieseltanken kan gi kostbare konsekvenser. Vi har transportører i hele landet som gjerne bistår deg med tips og råd for sikker lagring av diesel.

Tor Helge Eriksen er sjåfør i Circle K distributør, Asbjørn Næss Transport AS. Han minner kundene på viktigheten av å ha filter. – Vi anbefaler å bytte filter én gang i året. Å kjøre uten filter på dieselpumpa er dømt til å mislykkes. Dagens moderne motorer krever veldig ren diesel og filteret tar også bort vannet. Så det å tenke at man sparer penger på å droppe filterbytte, er bare å be om trøbbel.

Et vanlig problem ved lagring av diesel

Diesel lagres ofte i overgrunnstanker, gjerne av stål. Temperaturutveksling fører til utskifting av luften i tankens tomrom, og det gjelder også for tankene på maskinene. Nyere maskiner har en langt høyere temperatur på dieseltanken under bruk og dette bidrar til større kondensproblematikk enn i eldre maskiner. Når maskinen stoppes etter endt arbeidsdag kan temperaturen i tanken være 40 grader. Etter hvert som temperaturen i tanken synker utover kvelden og natten vil avkjølingen medføre en trykkreduksjon i tanken med den følge at det suges mer luft inn i tanken. Det resulterer i kondens, og vann gir grobunn for mikro-organismer (”dieseldyr”), noe som er svært uheldig. I ståltanker kan vann gi innvendig rustangrep som fører til rustpartikler i dieselen. Tom eller halvfull tank gir mer kondensvann, så fyll alltid opp tanken etter endt arbeidsdag.

Image
Leveranse diesel tank landbruk

Bulkbestilling

Vi har transportører over hele landet som sikrer rask levering og god service i ditt område.

Image
Lastebilsjåfør med mobiltelefon

Kundeportal

Vi gir deg og din bedrift full kontroll over alle korttransaksjoner og kostnader knyttet til kjøretøy.

Image
Hånd som holder pumpepistol og fyller drivstoff

Drivstoff

I Circle K har vi som mål å levere bransjens beste og mest energieffektive bensin og diesel.