Image
Truckkort
Image
Truckkort
AdBlue

AdBlue

tilgjengelig i store deler av Norge

AdBlue er en løsning for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved hjelp av katalysatorteknologi. Her omdannes skadelige utslipp i eksosen til vanndamp og nitrogen, som er naturlige bestanddeler i luften vi omgir oss med. AdBlue reduserer utslippene fra tyngre kjøretøyers dieselmotorer og oppfyller EU-standardene Euro 4, 5 og 6. I oktober 2006 ble nye utslippskrav for tunge kjøretøyer innført som blant annet innebærer at utslippet av nitrogenoksider (NOx) i Norge skal reduseres (Euro 4), siden ble disse kravene ytterligere skjerpet i 2008. Euro 6 med enda strengere krav ble innført i 2014.

AdBlue er tilgjengelig via pumpe ved 190 stasjoner samt i 10-liters kanner på de fleste av våre stasjoner. Circle K sine transportkunder kan også bestille AdBlue levert i 10 liters kanner eller i 1000 liters container.

Her finner du oversikt over AdBlue fyllestasjoner i Norge 

Datablad

Her finner du produktteknisk datablad

Sikkerhetsdatablader

Her finner du våre sikkerhetsdatablader