Image
Truckkort
Image
Truckkort
AdBlue

AdBlue

Tilgjengelig i store deler av Norge

AdBlue er en løsning for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved hjelp av katalysatorteknologi. Her omdannes skadelige utslipp i eksosen til vanndamp og nitrogen, som er naturlige bestanddeler i luften vi omgir oss med. AdBlue reduserer utslippene fra tyngre kjøretøyers dieselmotorer og oppfyller EU-standardene Euro 4, 5 og 6. I oktober 2006 ble nye utslippskrav for tunge kjøretøyer innført som blant annet innebærer at utslippet av nitrogenoksider (NOx) i Norge skal reduseres (Euro 4), siden ble disse kravene ytterligere skjerpet i 2008. Euro 6 med enda strengere krav ble innført i 2014.

AdBlue er tilgjengelig via pumpe ved 190 stasjoner samt i 10-liters kanner på de fleste av våre stasjoner. Circle K sine transportkunder kan også bestille AdBlue levert i 10 liters kanner eller i 1000 liters container.

Her finner du AdBlue fyllestasjoner i Norge

Image
NLF-medlem hos Circle K

Firmakort for lastebil

Tung transport krever gode kortløsninger! Truckkortet vårt gjør livet enklere både for sjåfør og bedrift. Du får tilgang til vårt nettverk med høyhastighetspumper, behagelige stasjoner med alle fasiliteter og vår selvbetjente kundeportal.

Image
Sjåfør

Kom i gang med mobilbetaling

Opplev rask, enkel og trygg tanking med mobilbetaling. Knytt både eksisterende og nye kort til sjåførene raskt og enkelt i Kundeportalen.

Image
Bedrift

Full kontroll med Kundeportalen

Med bedriftskort fra Circle K får du tilgang til vår online Kundeportal på PC og mobil. Det gir deg og din bedrift kontinuerlig oversikt over alle transaksjoner og kostnader knyttet til kjøretøy.

Datablad

Her finner du produktteknisk datablad

Sikkerhetsdatablader

Her finner du våre sikkerhetsdatablader