Image
Produkter
Image
Produkter

Drivstoffpriser

Veiledende priser i privatmarkedet på bemannede stasjoner uten transportpåslag og rabatter hos Circle K.

Prisene vil være gjeldende fra kl. 10 på aktuell dato hvis ikke annet fremgår. Pumpepriser vil ofte kunne avvike fra veiledende priser.

Bemannede stasjoner

Kvalitet Pris inkl. mva. Valuta / måleenhet Endring Gjeldende fra
Pris inkl. mva.: 16,65
Valuta / måleenhet: nok/l
Endring: -0,05
Gjeldende fra:
Pris inkl. mva.: 15,47
Valuta / måleenhet: nok/l
Endring: -0,05
Gjeldende fra:
Pris inkl. mva.: 17,64
Valuta / måleenhet: nok/l
Endring: -0,05
Gjeldende fra:
Pris inkl. mva.: 16,46
Valuta / måleenhet: nok/l
Endring: -0,05
Gjeldende fra:

Automatstasjoner

Kvalitet Pris inkl. mva. Valuta / måleenhet Endring Gjeldende fra
Pris inkl. mva.: 16,45
Valuta / måleenhet: nok/l
Endring: -0,05
Gjeldende fra:
Pris inkl. mva.: 15,27
Valuta / måleenhet: nok/l
Endring: -0,05
Gjeldende fra: