Image
Lokal kompetanse og service
Image
Tankbil diesel

Vinterdiesel

Diesel lagres ofte i overgrunnstanker som består av stål. Temperaturutveksling fører til utskifting av luften i tankens tomrom. Luft inneholder fuktighet, og noe av dette vil kondensere på innsiden av tanken. Over tid vil det dannes så mye kondensvann at det kan medføre problemer.

Når det blir kaldt ute er det viktig å huske å drenere tankene daglig for vann, da et vannfritt drivstoffsystem er et godt utgangspunkt for en problemfri vinter. Følg produsentens serviceintervaller når det gjelder drenering av vannutskiller og skiftning av dieselfilter. Det er smart med vannpartikkelfilter mellom pumpe og slange på lagertanken din.

Kuldeegenskapene til diesel defineres av to hovedegenskaper; filterpluggepunkt og tåkepunkt. Vanlig norsk vinterdiesel har et filterpluggepunkt på under minus 32 grader og et tåkepunkt på minus 22 grader. Dette betyr at dieselen begynner å felle ut vokskrystaller og bli tåkete ved minus 22 grader, men vokskrystallene som dannes mellom minus 22 og minus 32 grader er så små at de vil ikke gi noen umiddelbare problemer så lenge bilen eller maskinen er i jevnlig bruk. Dersom dieselen blir stående ”urørt” under denne temperaturen over flere dager risikerer du etter hvert tette dieselfiltre. Det som skjer er at vokskrystaller som er dannet ”klumper seg sammen” og synker mot bunnen av tanken. Hvis (eller når) denne voksen kommer fram til dieselfilteret blir det stopp. Hvor hurtig dette skjer vil først og fremst være avhengig av temperaturen og hvor lang tid dieselen får stå ”i fred.” Maskinens driftsmønster har derfor stor betydning.

En typisk misforståelse er at dieselen på tanken fryser når det blir minus 30 grader, men lufttemperaturen gjenspeiler ikke nødvendigvis temperaturen på dieselen i tanken. Står maskinen stille utendørs i ekstremkulda i lengre tid vil selvsagt temperaturen på dieselen i tanken bli lik utetemperaturen. Jevnlig bruk av maskinen vil bidra til å holde temperaturen i dieselen oppe siden dieselen sirkulerer og er innom motorrom og innsprøytningssystem så lenge motoren går. Dieselen som kommer i retur til tanken vil derfor være relativt varm. Vokskrystallene som eventuelt er dannet vil passere gjennom filteret og smelte når dieselen er en tur innom motorrommet.

Image
Vinterdiesel

Mange tror også at det selges anleggsdiesel med forskjellige vinteregenskaper i ulike deler av landet, og at dieselen i enkelte deler av landet dermed er mer kuldesterk. Slik er det ikke. Circle Ks avgiftsbelagte diesel (”blankdiesel”) kan være tilpasset lokale forhold på bensinstasjonene, men Circle Ks anleggsdiesel er den samme over hele landet.

Circle Ks diesel har som tidligere nevnt et såkalt filterpluggepunkt på 32 kuldegrader, men den vil normalt klare enda et par stive minusgrader. Pluggepunkt måles i laboratorium og er den temperaturen hvor vokskrystallene blir så store at de ikke lenger kan passere gjennom dieselfilteret.

Siden eventuelt utfelt voks etter hvert vil samle seg i bunnen av en lagertank kan det være et triks å unngå å ta diesel fra de laveste sjiktene i tanken dersom dette er mulig. Når voksen først har blitt dannet, er oppvarming til minimum romtemperatur den eneste løsningen. Når dieselen sirkulerer i motoren vil dette gi den nødvendige temperaturøkningen.

Alle drivstoffleverandørene følger de samme standardene hvor blant annet kuldeegenskapene er definert. Men med unntak om krav til smøreevne, sier disse standardene ingenting om hvor god en diesel er med tanke på å beskytte motorens vitale deler.

Circle Ks anleggsdiesel har høyteknologiske tilsetninger som blant annet reduserer skumming (merkbart under fylling av diesel), hindrer korrosjon og sist men ikke minst sørger for effektiv rensing og renhold av innsprøytningsdysene. Et optimalt fungerende innsprøytningssystem er en viktig forutsetning for å få start under vanskelige værforhold.

Slik møter du vinteren med Circle K

I Norge har vi kalde vintre som kan gjøre store skade på tanker og maskiner. Det er først og fremst viktig å skifte til vinterdiesel i tide! Hvis temperaturen holder seg under minus 25 grader over lengre tid, kan dieseldrevne maskiner oppleve å få problemer, selv med vinterdiesel på tanken.

En utbredt misforståelse er at det blir blandet inn parafin i dieselen om vinteren for å gjøre den mer kuldesterk. Dette ble faktisk gjort tidligere, men på grunn av høye svovelinnholdet i parafin er ikke dette lenger lovlig.Tilsetning av parafin eller andre stoffer vil gjøre at dieselen ikke lenger er i henhold til gjeldene spesifikasjoner og både Circle Ks og maskinleverandørenes garantiansvar bortfaller.Parafin har ikke de nødvendige smøreegenskapene, noe som fort kan medføre problemer med innsprøytningsdyser og pumper. Det høye svovelinnholdet i parafinen kan skade både partikkelfiltre og katalysatorer på dagens motorer.

Image
Moderne stasjoner for moderne bedrifter

Som kunde hos Circle K vil vi hjelpe deg med sikker og rask levering. Ønsker du å bestille, trykk her for mer informasjon.Hvis leveringen haster, kontakt din lokale leverandør på tlf 810 02 002. Har du spørsmål om bulkbestillingsløsningen, ring kundeservice på 810 01 800.

Image
NLF-medlem hos Circle K

Fyringsoljer

Her finner du informasjon om anvendelsesområder, egenskaper, spesifikasjoner, fordeler, miljøfakta, typiske data og håndterings-veiledning for våre fyringsprodukter.

Image
Leveranse diesel tank landbruk

miles®

miles® 95 tar deg lenger med reduerte CO2-utslipp uten ekstra kostnad. miles® 95 inneholder et multifunksjonelt additiv som har som hovedoppgave å rengjøre viktige deler i motoren.

Image
Stasjon

Entreprenør og industri

Norge har en sterk og fremtidsrettet industrisektor. Som landets største distriktsnæring er bygg- og anleggsbedrifter viktige hjørnesteiner og verdiskapere rundt om i landet.