Image
Kundehistorier
Image
Kundehistorier
milesPLUS® Diesel

milesPLUS® DIESEL – VÅR PREMIUM DIESEL

Vi tilbyr milesPLUS® diesel på mer enn 200 stasjoner over hele landet.

milesPLUS® diesel er utviklet for å forbedre ytelsen i motoren og gi bilen mer kraft og akselerasjon. Dette oppnår man fordi produktet inneholder et forbedret additiv som rengjør motoren og forhindrer oppbyggingen av nye avleiringer. Kombinert med en korrosjonsbeskyttende komponent i additivet får motoren bedre beskyttelse mot rust og slitasje.

milesPLUS® diesel inneholder også en større mengde cetanforbedrer enn standard miles diesel. Dette gir både bedre kaldstartegenskaper, mindre støy og mindre hvit røyk ved oppstart.

Bruker du milesPLUS® diesel regelmessig vil din motor få en bedre forbrenning, samt raskere respons ved gasspådrag. Dette gir mindre slitasje på motoren, lavere forbruk og mindre utslipp.

Også i milesPLUS® diesel har vi erstattet inntil 7 prosent av det fossile innholdet med tradisjonell biodiesel, hovedsakelig fremstilt av raps. Raps er det råstoffet som gir best kvalitet på denne typen biodiesel, og gir en CO2-reduksjon på 50-60 prosent sammenlignet med fossil diesel. Alle dieselbiler er godkjent for inntil 7 prosent biodiesel. I tillegg til den tradisjonelle biodieselen har vi erstattet opp mot 30-40 prosent av det fossile innholdet med fornybar diesel HVO. Dette er en biokvalitet med tilsvarende egenskaper som fossil diesel, men istedenfor å bli laget av fossil olje er den fornybare dieselen laget av brukt frityrolje og slakteavfall. Det betyr at den HVO-en som er tilsatt i diesel fra Circle K kvalifiserer til betegnelsen avansert biodrivstoff. Dette er biodrivstoff som gir en CO2-reduksjon på 80-90 prosent sammenlignet med fossil diesel.

Circle K bruker ikke palmeolje som råstoff i biodrivstoff.

FORDELER VED BRUK AV milesPLUS® DIESEL

FUNKSJON FORDEL FOR DEG
Ekstra rengjørende Det er viktig at innsprøytingsdysene er rene slik at de kan avgi en jevn og korrekt fordeling av drivstoffet som sprøytes inn i forbrenningskamrene. milesPLUS® diesel inneholder ekstra mye av rengjørende komponenter som gir en rengjørende og rensende effekt. Dette holder innsprøytingsdysene og forbrenningskammeret fritt for avleiringer. Forbrenningen blir mer effektiv, og energien i drivstoffet utnyttes optimalt. Dette gir mer kraft fra motoren, i tillegg til lavere forbruk.
Rust- og korrosjonsbeskyttelse Korrosjonsbeskyttelse er viktig slik at alle metaller i drivstoffsystemet er tilstrekkelig beskyttet mot rust, forårsaket av for eksempel kondensvann. En høyere inndosering av additiv forsterker den korrosjonsbeskyttende effekten.
Cetanforbedrer En høyere dosering additiv med cetanforbedrer øker cetantallet i forhold til andre dieselprodukter. Et høyt cetantall medfører at dieselens tennvillighet forbedres. Dette gir bedre startegenskaper og mindre ulyder, spesielt når motoren er kald. Et høyere cetantall gjør dessuten at du får raskere respons ved gasspådrag.
Skumdemping

Reduserer skumming når man fyller diesel.

Mindre CO2-utslipp med lavere forbruk og biodrivstoff Du bidrar til lavere klimaavtrykk samtidig som du ikke gjør annet enn å fylle diesel som før.

 

Datablad

Her finner du produktteknisk datablad

Sikkerhetsdatablader

Her finner du våre sikkerhetsdatablader