Image
Bensin
Image
Drivstoff
Bensin

miles® 95 TAR DEG LENGER MED REDUSERTE CO2-UTSLIPP UTEN EKSTRA KOSTNAD

miles® 95 inneholder et multifunksjonelt additiv som har som hovedoppgave å rengjøre viktige deler i motoren. Bensinadditivet inneholder dessuten et friksjonsreduserende stoff som reduserer friksjonen i deler av motoren hvor motoroljen har vanskelig for å komme til. Dette bidrar til å redusere drivstofforbruket med inntil 2,7 prosent. Når drivstofforbruket reduseres med 2,7 prosent, vil også utslippene av CO2 reduseres med 2,7 prosent.

I miles® 95 har vi dessuten tilsatt inntil 5 prosent bioetanol basert på fornybare råvarer. Om lag halvparten av all den bioetanolen som tilsettes er produsert av cellulose, og kommer fra Borregård i Sarpsborg. Dette er såkalt avansert biodrivstoff, som reduserer CO2-utslippene med over 80 prosent sammenlignet med fossil bensin. I tillegg til bioetanol fra Borregård bruker vi også bioetanol fra råstoffer som sukker, mais og korn. Denne typen bioetanol reduserer CO2-utslippene med 50-70 prosent, avhengig av råstoff og produksjonsmetode.

Alle bensinbiler er godkjent for å bruke bensin tilsatt inntil 5 prosent bioetanol.

FORDELER VED BRUK AV miles® BENSIN

FUNKSJON FORDEL FOR DEG
Ekstra rengjørende Motvirker avleiringer i drivstoffsystemet og forbrenningen. Dette gjør at motoren fungerer optimalt.
Rust- og korrosjonsbeskyttelse Beskytter følsomme deler i motoren for rust og korrosjon.
Friksjonsreduserende Direkte effekt ved at friksjonen i øvre del av forbrenningskammeret reduseres. Ved gjentatt bruk av miles® bensin vil man også få en akkumulert effekt ved at en del av det friksjonsreduserende stoffet vil blande med motoroljen. Dette reduserer friksjonen i alle bevegelige deler i motoren, og igjen fører til redusert drivstofforbruk.
Alle bensinbiler er godkjent for å bruke bensin tilsatt inntil 5 prosent bioetanol.
Mindre CO2-utslipp med lavere forbruk og biodrivstoff Du kan fylle bensin som før, og bidra til at ditt klimaavtrykk fra bensin blir litt mindre.

 

Datablad

Her finner du produktteknisk datablad

Sikkerhetsdatablader

Her finner du våre sikkerhetsdatablader