Hvorfor virker ikke hurtigladeren?

Hvorfor virker ikke hurtigladeren?

Har du opplevd at hurtigladeren ikke fungerer når du trenger å lade og du er usikker på hva du skal gjøre? Dette oppleves som frustrerende, spesielt når det ikke er andre ladere tilgjengelig. Circle K arbeider intenst med å holde alle hurtigladerne i drift døgnet rundt gjennom hele året, men allikevel er det ikke til å unngå at laderne av og til stopper opp. Men i mange tilfeller kan du som kunde faktisk løse dette selv!

Nødstopp er aktivert

Noen ladere er utstyrt med en knapp for nødstopp (ofte rød knapp). Dessverre er det enkelte ladekunder som bruker denne for å stoppe ladingen, og forlater laderen med nødstoppen aktivert. Hvis neste kunde ikke ser dette, vil vedkommende feilaktig tro at laderen er ute av drift. Men dette er heldigvis ikke tilfelle, laderen er fortsatt fullt ut brukbar, og du kan enkelt ordne opp i dette selv.

Det første du bør gjøre hvis laderen ikke virker, er å sjekke om skjerm/display viser melding om at nødstopp/e-stop er aktivert. I så fall kan du bare deaktivere nødstoppen, f.eks for den røde knappen ved å vri knappen slik at den spretter ut. Deretter venter du litt til laderen har restartet, og den skal dermed være klar for ny lading.

Kommunikasjonsfeil mellom bil og lader

For å få startet en lading, må bilen og laderen «snakke sammen». Hvis kontakten mellom bilen og laderen er dårlig, så vil samtalen ikke skje eller den vil være mangelfull, og laderen vil dermed ikke starte.

I slike tilfeller kan du prøve å sette ladepluggen tilbake i laderen, vente noen minutter, og deretter prøve på nytt. Sjekk også om både ladepluggen og ladeporten på bilen ser hele og rene ut, og husk å trykke ladepluggen godt inn i bilen.

Et fenomen som noen sikkert har opplevd, er at helt nye elbiler har problemer med å få ladet på hurtigladere (og kanskje også på hjemmeladere). Dette skyldes i mange tilfeller at datakommunikasjonen ikke er tilstrekkelig testet mellom bilprodusentene og laderprodusentene.

I slike tilfeller bør du som bileier ta kontakt med din bilforhandler, for å undersøke om bilens software kan oppdateres til nyere versjon, samt at du melder fra til kundeservice slik at vi kan følge opp saken mot laderprodusent.

Mobilnettet faller ut

Hvis du lader med lade-app, kan du noen ganger oppleve at laderen ikke responderer på start- eller stopp-kommando. En mulig årsak til dette er at laderen har mistet data-kommunikasjonen med styringssytemet (bak-systemet som verifiserer at du er gyldig kunde etc), og at laderen er i offline-modus. Dette kan skyldes at mobil-signalene i området er svake eller har falt ut midlertidig for enten laderen eller din mobiltelefon.

I slike tilfeller er det beste rådet å vente noen minutter, og prøve å starte/stoppe på nytt. Du kan også prøve å starte lading med bare å trykke på laderens startknapp, som er en nødløsning i slike tilfeller. For å stoppe lading når lader er offline og stopp-knappen ikke virker, må du enten vente til bilen er fulladet og ladingen stopper av seg selv, eller du må utføre nødutløsing av ladeplugg.

Se artikkel her om nødutløsing av ladeplugg.

Hvis du opplever at en lader vises som «opptatt» eller «ikke tilgjengelig» i lade-appen, mens den i virkeligheten er ledig og ser helt ok ut, kan dette enten skyldes at laderen er i offline-modus og ikke har fått sendt oppdatert status til styringssystemet, eller at laderen «henger» av en eller annen grunn.

I slike tilfeller anbefaler vi at du ringer kundeservice for å sjekke om de kan hjelpe med å undersøke laderens status, og evt kjøre en restart av laderen.

Andre feil som tar lengre tid å løse

Av og til, og litt for ofte vil noen mene, så skjer det teknisk svikt i laderne. Moderne hurtig- og lynladere er på mange måter store, komplekse datamaskiner, på samme måte som nye elbiler. Mest utsatt er elektroniske komponenter og kjølesystem. Slik svikt krever som oftest reparasjon utført av autorisert tekniker/elektriker, noe som dessverre kan ta flere dager eller uker hvis reservedeler må bestilles fra utlandet.

I noen tilfeller kan strømbrudd på ladestasjonen forårsake at sikringene til laderne løses ut, og strømforsyningen til laderne brytes. I slike tilfeller vil det dessverre ikke være mulig å lade. Utbedring av dette krever elektriker.

Ved svikt i laderen eller strømforsyningen er det dessverre ikke annet å gjøre for deg som ladekunde enn å finne en annen lader på samme stasjon eller på en annen Circle K stasjon.

Fortell oss om problemer du opplever

Vi setter stor pris på tilbakemelding fra deg som kunde hvis du opplever at hurtig- eller lynladeren fra Circle K ikke virker når du trenger den. Dette gir oss en mulighet til å hjelpe deg der og da (hvis du ringer kundeservice) eller å reagere raskere på feil som må utbedres. Så ikke nøl med å kontakte Circle K kundeservice på telefon 22 96 24 00 om du du har problemer, eller ønsker å gi oss ris eller ros!

PS. Hvis du opplever problemer på ladere fra Ionity, Mer eller Tesla, så ta kontakt med deres kundeservice i henhold til informasjon på de respektive laderne.

Relaterte nyheter

Les alle nyheter
4 faktorer som påvirker elbilens ladehastighet

4 faktorer som påvirker elbilens ladehastighet

Jan Terje Normann Elsrud, Lars Ketil Bjørnå
Ladestasjoner
9 ting du kan gjøre mens du lader elbilen

9 ting du kan gjøre mens du lader elbilen

Marcus Aurelio Ruud Grønli
Ladestasjoner
Alt du trenger å vite om elbillading: På veien

Alt du trenger å vite om elbillading: På veien

Marcus Aurelio Ruud Grønli
Ladestasjoner