4 faktorer som påvirker elbilens ladehastighet

4 faktorer som påvirker elbilens ladehastighet

Det kan være mange grunner og mye som spiller inn når det kommer til ladehastighet og hvordan denne påvirkes. Lær mer om de ulike faktorene og hvorfor de påvirker ladehastigheten her.

1: Størrelse på batteriet i elbilen

Størrelsen på batteriet på din elbil måles i kWt (kilowatt-timer, også kalt kWh). Jo større batteriet er, jo lengre tid tar det å lade. Elbilene som kom på markedet frem til 2019 hadde gjerne en batteristørrelse på 30-50 kWt, nyere modeller gjerne har noe større batterier i området 100-150 kWt.

2: Batteriets maksimale ladehastighet

Ladehastighet måles i kW (kilowatt). Denne angir hvor mange kWt som kan levers per time. Om en lader leverer 50 kWt på én time, er gjennomsnittlig ladehastighet 50 kW.

Alle biltyper og modeller har en maksimal ladehastighet, denne er bestemt av de ulike fabrikantene og utfra hvilken batteriteknologi som brukes. Alle elbiler er utstyrt med et eget system for styring av ladestasjonene slik at ladingen går riktig for seg og ikke ødelegger batteriet. Det er altså dette styringssystemet som avgjør hvor mye strøm som skal overføres fra laderen til batteriet. Det er også denne styringen som sørger for at det aldri lades med høyere ladehastighet enn maksimalt tillatt effekt.

Ladehastigheten påvirkes av batteriet i elbilen

3: Fyllingsgraden på batteriet

En tredje faktor som påvirker ladehastigheten er batteriets fyllingsgrad, altså hvor fullt batteriet er. Ofte bruker man den engelske forkortelsen SoC (State-of-Charge) om fyllingsgraden. Denne måles fra 0-100% og kan leses av via app eller bilens skjerm/dashboard. Igjen er det bilens styringssystem som bestemmer ladehastigheten som aksepteres på de ulike fyllingsgradene. Dette gjøres for å ikke skade batteriet, ved for eksempel en overoppheting. Det vanlige er at ladehastigheten er lav når batterifyllingen er lav (0-30%) og når batterifyllingen er høy (70-100%). Maksimal ladehastighet oppnår man i området mellom dette, eller for deler av dette området.

4: Temperaturen på batteriet i elbilen

Batteriets temperatur vil også påvirke ladehastigheten. Årsaken til dette er at batteriets kjemiske reaksjoner går tregere ved lave temperaturer. Elektronene som flytter strømmen beveger seg saktere, og dette merker man gjennom tregere lading og mindre kapasitet på batteriet. Du vil derfor merke at ladingen tar lengre tid på vinteren, og at batterikapasiteten er mindre.

Les mer om lading på vinteren her. 

Lading hjemme vs på hurtiglader påvirker ladehastigheten

Lading hjemme vs hurtiglading

De nevnte eksemplene er først og fremst gjeldende ved hurtiglading, da man ofte presser batteriet til det ytterste. Ved hjemmelading foregår ladingen saktere og på en mer skånsom måte. Batteriets størrelse og temperatur vil ha innvirkning på hjemmeladingen, men i mindre grad siden ladingen foregår over lengre tid.

Lading hjemme

I alle elbiler finner man en omformer (ombordlader). Ved bruk av en ladeplugg (Type 1 eller Type 2) på ladestasjonen hjemme, eller på offentlige ladere vil strømmen gå via omformeren på vei til batteriet. Omformerens jobb er å gjøre strømmen om fra vekselstrøm (AC), som leveres fra strømnettet, til likestrøm (DC) som batteriet bruker. Omformeren har en maksimal kapasitet som kan begrense ladehastigheten. Det finnes elbiler med omformere som leverer alt fra 3,6 kW til 22 KW, men de fleste av dagens omformere gir maksimal 7,4 kW eller 11 kW. For å finne ut maksimal ladehastighet ved hjemmelading kan man sjekke instruksjonsboken.

Husk at typen ladekabel og tilgjengelig strøm også kan påvirke ladehastigheten.

Les mer om hvor raskt du kan lade bilen hjemme.

Lading på hurtigladere

Ved lading på hurtigladere/lynladere er strømmen som tilføres elbilen allerede i formen batteriet trenger (DC), og man unngår omformeren ved å bruke den største ladepluggen (CCS eller Chademo). Dermed tilføres strømmen med større ladehastighet, og dette kalles hurtiglading. Hurtiglading har en typisk hastighet fra 40-100 kW, mens lading over 100 kW kalles lynlading. Jo «større» laderen er, jo høyere hastighet oppnår man. Samtidig vil man aldri oppnå en høyere hastighet enn bilens maksimale ladehastighet

Se vår oversikt over ladestasjoner her.

Relaterte nyheter

Les alle nyheter
9 ting du kan gjøre mens du lader elbilen

9 ting du kan gjøre mens du lader elbilen

Marcus Aurelio Ruud Grønli
Ladestasjoner
Alt du trenger å vite om elbillading: På veien

Alt du trenger å vite om elbillading: På veien

Marcus Aurelio Ruud Grønli
Ladestasjoner
Circle K øker satsningen på lading av elbil i nybygg

Circle K øker satsningen på lading av elbil i nybygg

Jan Terje Normann Elsrud
Ladepartnere, Ladestasjoner