Elbilens rekkevidde varierer ofte

Elbilens rekkevidde varierer ofte

Bilens rekkevidde oppgis nå etter den nye standarden WLTP og er nærmere bilens reelle rekkevidde enn tidligere. WLTP er forkortelse for Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure og er ment som en felles målemetode for at brukerne enklere skal kunne sammenligne rekkevidde. WLTP måles i en fastsatt fart og utetemperatur. I Norge varierer disse to faktorene. Vi vil derfor oppleve at bilen ikke viser den rekkevidden som oppgis av bilselgerne, selv om bilen er fulladet. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor.

Hva påvirker bilens rekkevidde?

Bilens hjerne prøver hele tiden å regne ut hvor langt bilen kan kjøre med den strømmen som er på batteriet. Forventet kjørelengde vises i bilens display. Dette displayet blir av mange kalt GOM eller Guess-O-Meter, da det er bilen som gjetter på hvor langt bilen vil kunne kjøre med strømmen som er igjen i batteriet. Elbilen tar vanligvis utgangspunkt i hvor høyt strømforbruk bilen har hatt de siste kilometerne, og regner ut hvor langt bilen vil kjøre med et tilsvarende forbruk og kjøremønster fremover. Kjører du opp en fjelltopp vil bilen med andre ord vise en kortere rekkevidde, enn hvis du har kjørt ned fra samme fjelltopp og befinner deg i dalbunnen.

Det er flere ting som påvirker elbilens rekkevidde.

Luftmotstand

Luftmotstanden øker dramatisk, jo fortere man kjører. Luftmotstanden til en bil er fire ganger så stor når man kjører i 100 km/t sammenliknet med å kjøre i 50 km/t.

Lufttemperatur

Lufttemperaturen gjør luften tykkere og dermed blir det større luftmotstand jo kaldere det blir.

Føre

Våt eller snødekket veibane gir større friksjon på hjulene som igjen vil gi kortere rekkevidde.

Oppvarming av kupeen

I en elbil har vi ikke spillvarme fra motoren som vi kan bruke til å varme opp kupeen. Vi er dermed avhengig av å bruke energi fra fremdriftsbatteriet til å varme opp kupeen. Når kupeen er varm vil bilen derimot bruke relativt lite energi på å holde kupeen varm. Kjører vi korte turer om vinteren vil vi dermed bruke mye energi på å stadig varme opp en kald bil, noe som går utover strømforbruket og dermed rekkevidden.

Batteri temperatur

Elbilens batteri yter mindre når det er kaldt, noe som igjen vil påvirke rekkevidden ved småkjøring. Kjører man langt vil derimot batteriet utvikle en intern varme og rekkevidden vil dermed øke. En del elbiler har batterivarmere som prøver å holde batteriene på en ideell temperatur for å gi bedre ytelse.

Vekt

Jo tyngre bilen er jo mer strøm kreves for fremdrift. Det vil si at jo flere passasjerer og jo mer bagasje man har jo kortere rekkevidde vil bilen ha.

Noen biler er smartere enn andre

Mens de eldste elbilene kun viste forventet gjenstående rekkevidde basert på strømforbruket de siste kilometerne, kan du på noen nyere elbiler legge inn ankomststed, og så vil bilen bruke mer data, slik som topografi, fartsgrenser og temperatur for å beregne en mer nøyaktig forventet gjenstående kjørelengde.

Strøm er strøm

Elbilens batteri kan lades på tre måter. Hjemmelading med ladestasjon eller ladekabel med kladd, hurtiglading eller re-generering av strøm når bilen bremser. Man får like lang rekkevidde ut av strømmen uansett hvordan strømmen har kommet inn å batteriet. Noen har likevel oppdaget at elbilen har en tendens til å øke rekkevidden relativt raskt med regenerering, og at bilen mister rekkevidde nesten like fort. Dette kommer av at bilen prøver å beregne kjørelengden ut i fra hvor mye strøm den bruker. Når bilen får mer strøm inn på batteriet enn den bruker, vil bilen vise at den kan kjøre langt, mens den vil redusere forventet rekkevidde i det bilen igjen begynner å bruke mye.

Gjenstående rekkevidde er bare et hjelpemiddel for å beregne hvor langt man kan kjøre. Som oftest vil bilen være litt for pessimistisk og vise kortere gjenstående rekkevidde enn det som er reelt. Det er ingen fasit på dette, men en erfaren elbilsjåfør vil lære å kjenne sin egen bil, kjøremønster, topografi og temperatur slik at det vil være greit å ha kontroll over hvor langt det er mulig å kjøre og hvor man kan legge inn ladestopp.

Visste du at Circle K tilbyr ladeløsninger til elbil? Les mer om hva vi tilbyr her.

Relaterte nyheter

Les alle nyheter