Dette bør du tenke på ved valg av hjemmelader

Dette bør du tenke på ved valg av hjemmelader

Om du vil lade elbilen din trygt, raskt og enkelt hjemme er en ladestasjon den beste løsningen. Dette øker både sikkerheten og hastigheten i forhold til lading med vanlig stikkontakt, og lar deg utnytte bilens kapasitet. Det er mange ladestasjoner å velge mellom på markedet, og her beskriver vi de viktigste faktorene du bør tenke gjennom før du kjøper en ladestasjon.

Ladeeffekt

Når du skal velge ladestasjon bør du vurdere hvilken hastighet du har behov for. Dersom du kun har behov for å lade bilen over natta, kan det være tilstrekkelig med 3,7 kW fra ladestasjonen. Ønsker du derimot å lade raskere enn dette vil du trenge en ladestasjon som kan levere en høyere effekt. Hvor raskt du kan lade vil avhenge av bilen din, noen biler kan lade med 7,2 kW og forutsetter 32A kurs til ladestasjonen, mens andre kan lade med 11-22kW og forutsetter at ladestasjonen er forberedt på 3-fase lading. Det kan være smart å tenke på fremtidige behov, og derfor også ta høyde for den neste bilen du skal kjøpe når du beregner behov for ladeeffekt.

Les mer om hva som påvirker ladehastigheten til bilen din her.

Installasjon av Easee hjemmelader

Strømnett

Størrelsen på hovedsikringen din og hvilket strømnett du har spiller inn på hva slags ladeeffekt du kan få. 230v strømnett er det vanligste i Norge, mens i nyere bygg er det ofte 400v.

Ladekabel

Det finnes ladebokser med både fastmontert kabel og med uttak for egen ladekabel, og det skilles mellom type 1 og type 2 ladekabler. I tillegg skilles det mellom 1-fase og 3-fase kabel, som er avhengig av hvilken strøm de skal brukes til. Det kan være lurt å velge en kabel som tar 32A 3-fase om du er usikker på hva slags ombordlader du har i bilen, for da kan kabelen benyttes til alle bilmodeller og vil dermed aldri bli en begrensning.

Smarte funksjoner

Man kan skille mellom to typer ladebokser; enkle og smarte. De enkleste laderne på markedet gir ingen form for styring, og kan ikke tilkobles internett. En smart ladeboks har funksjoner som gjør ladingen enklere og mer effektiv, og gir mulighet for automatiske oppdatering når ny teknologi er tilgjengelig. En smart ladeboks gir også mulighet til å overvåke ladingen, samt mulighet for effekt- og tidsstyring.

Elbil lader med Easee hjemmelader

Fremtidige behov

Når du skal velge ladestasjon kan det også lønne seg å tenke gjennom fremtidige behov, slik at du slipper å bytte ut ladestasjonen dersom dine behov skulle endre seg. Om du vil skaffe deg flere elbiler i fremtiden kan det være lurt å se etter en ladestasjon som er skalerbar. Da vil man kunne lade flere biler samtidig, og den tilgjengelige strømmen vil fordeles dynamisk mellom enhetene.

Circle K tilbyr ladeboks, installasjon og kabel som er klargjort for fremtidens lading. Hjemmelader fra Easee muliggjør lading på opptil 22kW, eller ca. 110km rekkevidde per time. Denne laderen passer for alle biler og hjem, og den er i tillegg utviklet for norske forhold. Ettersom den er skalerbar og har smarte funksjoner, slik som automatiske oppdateringer og 4G-tilkobling, er den klar for fremtidens behov.

Les mer om hjemmelading og bestill ladestasjon fra Circle K her.

Relaterte nyheter

Les alle nyheter