Spørsmål og svar

For å starte lading:

  1. Sett ladekabel i lader, og deretter bilen
  2. Hold firmakortet foran RFID-leser for å starte lading

For å avslutte lading:

  1. Hold firmakortet foran RFID-leser for å stoppe lading
  2. Fjern ladekabel fra bil, og deretter fra lader

(RFID-leseren er under lysstripen)