Refusjon av strømkostnader hjemme: Spørsmål og svar

Refusjon av strømkostnader hjemme: Spørsmål og svar

Med vår nye refusjonsløsning er det enklere for de ansatte i bedriften å få tilbakebetalt strømutgifter ved lading av firmabil hjemme. På denne sidene finner du en rekke spørsmål og svar som kan være nyttig å vite om refusjonsløsningen.

 

Generelt om avtalen

Hva er minstebeløpet som blir utbetalt til den ansatte?

Minstebeløpet for utbetaling av refusjon er 5 NOK. Maksbeløp som utbetales er 12499 NOK. Maksbeløp er for validering av eventuelle avvik.

Hvilke ladere kan jeg benytte for å motta refusjon?

Du trenger en Easee hjemmelader som er tilknyttet Circle K. Dersom du har en Easee hjemmelader som er kjøpt ett annet sted, så må du først bytte operatør til Circle K, før du kan begynne å motta refusjon.

Hvordan beregnes refusjonsbeløpet?

Dersom du legger inn spotpris i din profil benytter vi Nordpool sine timespriser for området du befinner deg i. Vi tar hensyn til eventuelle påslag du har lagt til på din profil. Velger du fastpris vil dette være grunnlaget for din refusjon. Vi benytter Reguleringsmyndigheten for energi sine gjennomsnittlige nettleieavgifter i beregningen av refusjonsbeløpet.

Vi vil også tilpasse refusjonsbeløpet i henhold til den nåværende strøm støtten som gis fra staten til husholdninger. Refusjonsbeløpet er pris inklusiv mva. Dermed vil hele strømkostnaden knyttet til firmabilen dekkes av refusjonsbeløpet.

Krever refusjonsløsningen et tilleggsprodukt eller installasjon?

Du trenger å ha en Easee hjemmelader installert. Refusjonsløsningen krever ingen tilleggsprodukter eller installasjon. Merk at du må ha Circle K som ladeoperatør for å benytte refusjonsavtalen. Nedenfor kan du lese om hvordan du kobler deg opp mot ny refusjonsløsningen. Du finner serienummeret på ulike måter. Som et wifi-nettverk på din telefon. Hold fingeren på prikken over lysstripen på ladeboksen i 5 sekunder, slik at lyset blinker grønt. Deretter søker du etter Wi-Fi på din telefon (Instillinger > WiFi) og finner et nettverk som heter Easee Home S/N EHXXXXXX. Nummeret etter EH er serienummeret på laderen.

Hvordan kan jeg bytte til Circle K som ladeoperatør?

Både sjåfør og administrator har mulighet til å avslutte refusjonsavtalen. Som ansatt kan du deaktivere brukeren din i refusjonsavtalen, eller slette laderen i din brukerportal. Å deaktivere din bruker i brukerportalen vil kun stoppe din refusjon, og du vil fortsatt ha tilgang til andre kjøp på stasjon i henhold til din kortkategori. Som administrator kan du sperre firmakortet til den ansatte. Dette gjør du i kundeportalen (Card E-Services). Å sperre firmakortet vil stoppe muligheten for å benytte refusjonsavtalen, samt alle andre tjenester fra Circle K.

 

For adminstrator

Når får vi som selskap faktura for forbruk for refusjonsløsningen?

Selskapet mottar faktura med kostnadene knyttet til lading og abonnementskostnaden på den samlede fakturaen fra Circle K. Eksempelvis får du faktura i oktober for lading i august. På fakturaen vil det være to posteringer per ansatt. En for refusjonsbeløpet som er tilbakebetalt sjåføren, og en for kostnaden knyttet til løsningen.

Hvordan finner jeg oversikt over ladingen med firmakort hjemme for hver enkelt ansatt?

Du finner oversikt over refusjonen til hver enkelt ansatt i Card E-Services kundeportalen. Der ser du både antall kWt ladet og kostnad.  

 

For sjåfør

Når får jeg som ansatt utbetalt kostnadene knyttet til lading hjemme?

Du får utbetalt for lading hjemme hver måned. Utbetalingen fra Circle K gjennomføres  i løpet av den første uken i måneden etter du har ladet. Eksempelvis får du tilbakebetalt lading for august i starten av september.

Hva skjer om jeg endrer strømavtale?

Hvis du endrer din strømavtale kan du enkelt logge inn i brukerportalen, og endre din avtale for å oppdatere ditt refusjonsgrunnlag.

Hvordan kan jeg slette brukeren min?

Du kan enkelt administrere dine persondata og profil i brukerportalen. Her kan du slette din profil eller endre informasjonen på din bruker.

Hvordan ser jeg oversikt over hvor mye jeg blir refundert fra arbeidsgiver?

Du vil få en epost med informasjon om ladeforbruk i forbindelse med utbetaling hver måned. Det gir deg informasjon om totalt ladeforbruk, samt hvor mye du får utbetalt i perioden. Eposten vil bli sendt til deg 10. hver måned.

Kan jeg ha flere ladere knyttet til min refusjonsløsning?

Ja, du kan ha flere ladere knyttet til din refusjonsløsning. Eksempelvis kan du ha en lader hjemme og en lader på hytten. Dette administrer du selv enkelt i brukerportalen. Her kan du både legge til og fjerne ladere.

Hva gjør jeg om jeg skal flytte, hvis jeg skal fortsette med refusjonsavtalen?
1) Fjerne den gamle laderen fra brukerportalen
2) Legge til laderen i ditt nye hjem
3) Har du ikke lader i ditt nye hjem, klikk her for å bestille lader.
Har du flyttet til borettslag eller sameie? Har sameie ladesystem fra Circle K, kan du bruke refusjonsløsningen på din nye lader. Dersom borettslaget ikke har ladesystem, og ønsker å sette opp ladesystem fra Circle K, klikk her.

Kan jeg benytte refusjonsløningen fra Circle K hvis jeg bor i et borettslag eller sameie?

Ja. Bor du i et borettslag eller sameie som driftes av Circle K kan du benytte vår refusjonsløsning. Bor du i et borettslag eller sameie som driftes av en annen operatør, kan du dessverre ikke benytte refusjonsløsningen.

Relaterte nyheter

Les alle nyheter