For bedrifter: Refusjon av strømkostnader hjemme

For bedrifter: Refusjon av strømkostnader hjemme

Med vår refusjonsløsning kan dine ansatte bli tilbakebetalt strømkostnadene knyttet til lading av firmabilen hjemme. Ved bruk av Circle K’s firmakort kan man enkelt registrere ladingen av firmabilen, og utregningen gjøres av oss slik at ditt selskap kan betale tilbake dette til den ansatte som lønn.

Dette trenger du for å benytte refusjonsløsningen

  • Hjemmelader fra Circle K
  • Firmakort med lading
  • Internettdekning (WiFI eller 4G)

Enkel refusjonsløsning med mange fordeler

Hjemmelading med firmakort og refusjon gjør det enkelt å skille mellom lading privat og lading for jobb. Bedriften vil motta det presise beløpet som skal refunderes for hver enkelt ansatt fra Circle K fire ganger i året, og man vil motta en oversikt over hvor mye hver enkelt ansatt skal refunderes, samt et samlet beløp på totalkostnaden. Satsene som brukes vil være gjeldende satser for kraftpriser for husholdninger og kWt forbruk.

Illustrasjon av en hånd som mottar penger, et firmakort og en faktura

 

Slik fungerer løsningen

Som ansatt er det enkelt å lade firmabilen sin og få dette refundert av bedriften.

Det eneste man trenger å gjøre er følgende:

1: Koble ladeboksen til firmakortet (én gang ved installasjon)

2: Starte og stoppe lading av firmabilen på hjemmeladeren med firmakortet sitt

Den ansatte kan også lade firmabilen eller andre biler til privat forbruk, men benytter da Circle K Charge-appen til lading.

Refusjonsgrunnlag

Beløp som refunderes den ansatte = Den ansattes ladeforbruk x realistisk strømsats

Den ansattes ladeforbruk: Her inkluderes lading som er startet og stoppet med firmakortet på den ansattes hjemmelader.

Realistisk strømsats: Vi benytter Nordpool sine gjennomsnittlige månedlige elkraftpriser for Oslo og Reguleringsmyndigheten for energi (nve.no) sine gjennomsnittlige nettleieavgifter i beregningen av refusjonsbeløpet. Beløpene vises uten mva, og det legges derfor til 25 % mva, slik at refusjonsbeløpet blir inkludert moms. Dermed vil hele strømkostnaden knyttet til firmabilen dekkes av refusjonsbeløpet.

Relaterte nyheter

Les alle nyheter