Spørsmål og svar

For tilbakebetaling velger den ansatte mellom spotpris og fastpris. Vi benytter Nordpool sine timespriser for området den ansatte befinner seg i og NVIs gjennomsnittlige nettleieavgifter i beregningen av refusjonsbeløpet. Vi vil også tilpasse refusjonsbeløpet i henhold til den nåværende strømstøtten som gis fra staten til husholdninger.