Image
strømpris
Image
strøm
Strømprisen

Hva påvirker strømprisen?

I all hovedsak påvirkes strømprisen av tilbud og etterspørsel etter strøm, og det er kraftbørsen Nord Pool som bestemmer dagens strømpris. Børsen styres av markedskreftene og kraftprodusentene som selger strøm til høystbydende, da som regel til strømleverandører.

Som nevnt så påvirkes ikke strømprisen kun av tilbud og etterspørsel, det er i tillegg flere faktorer:

 • Kraftproduksjonen i Norge, samarbeidslandene og i land utenfor vårt kraftmarked
 • Prisen på strøm utenfor vårt kraftmarked
 • Forbrukernes strømforbruk
 • Mengden strøm vi eksporterer og importerer til utlandet
 • Dollarkurs
 • Prisen på CO2-utslipp
 • Vedlikeholdsarbeid
 • Kabelkvaliteten på strømnettet
 • Overføringsbegrensninger i strømnettet, også kalt flaskehalser
 • Vær og temperatur som fører til høyere energibruk

Strømprisene blir lavere hvis det er mye vann og snø i magasinene i Norge, men dersom det er lite vann i magasinene grunnet lite nedbør, så blir prisen høyere. Prisen kan likevel bli jevnet ut dersom det er høy kraftproduksjon i andre land. Dersom land som produserer strøm fra solenergi har en solfylt sommer, kan vi importere billig strøm fra sørligere strøk.

En tommelfingerregel er at når folk flest bruker strøm, da er strømmen dyrest, og når det generelt er lavt strømforbruk, da er strømprisen lav.

Når bestemmes strømprisen?

Hver dag kl 13-14 publiserer Nord Pool strømprisene for påfølgende dag. Strømprisen ser du på Min side når du er strømkunde hos oss. Du kan da optimalisere strømforbruket ditt opp mot når det er billig strøm.

Hva du skal betale for strømmen bestemmes faktisk dagen i forveien. Kraftbørsen mottar informasjon fra kraftprodusentene og kraftleverandørene om hvor mye strøm som skal fraktes mellom de ulike områdene i markedet den etterfølgende dagen.

Strømprisen beregnes ved at kraftbørsen sammenligner:

 • Hvilken pris produsentene ønsker å selge strømmen for
 • Hvilken pris leverandørene er villige til å kjøpe strømmen for

Ut i fra dette regnes det ut en gjennomsnittspris for alle landene i Norden, også kalt systempris.

Image

Forskjellige strømpriser

Norge er fordelt i fem strømregioner, så du kan ha én strømpris i boligen hjemme og en annen strømpris på hytta. I tillegg kan spotprisen på din faktura og naboen sin være ulik. Hvorfor det?

Vi starter med de fem strømregionene. Du vil oppleve ulik strømpris avhengig av hvor i landet du bor, ettersom produksjon og tilgang på strøm kan variere mellom landsdelene, samt at det er begrenset med kapasitet for å eksportere strøm mellom strømregionene. I tillegg er Finnmark, Troms og Nordland fritatt for merverdiavgift på grunn av de klimatiske forholdene i Nord-Norge.

Dette er de fem ulike strømregionene i Norge:

Sørøst-Norge - Oslo (NO1), Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2), Midt-Norge - Trondheim (NO3), Nord-Norge - Tromsø (NO4) og Vest-Norge - Bergen (NO5).

Image
soner

Strømregioner i Norge. Kilde: Statnett

Og så til deg og naboen din med ulike spotpriser; Spotprisen varierer time for time, og hvor mye strøm du bruker innenfor hver time bestemmer spotprisen du får på din faktura. Bruker du mer strøm enn naboen din når prisen per kWh er lav hos Nord Pool, trekker dette prisen ned, og omvendt. Du betaler altså for mengden strøm du bruker innenfor hver time, men på din faktura vil snittprisen for spotprisen for hele måneden være synlig. Ettersom du og naboen din bruker ulik mengde strøm til ulike tidspunkt av døgnet, vil deres spotpris aldri være helt lik.

Når er strømprisen lavest?

Strømprisen varierer faktisk hver time, ettersom etterspørselen etter strøm varierer i løpet av et døgn. Strømmen er som regel dyrest om morgenen kl 07-10 og ettermiddagen og kvelden kl 16-19, da strømprisen påvirkes av når folk flest bruker mest strøm. Den billigste strømprisen finner du som oftest midt på natten, ca kl 02-05, men dette finner du også på Min side når du er strømkunde hos oss.

Image
Min side strømpris Circle K strøm uten påslag spotpris fordeler drivstoff bilvask hurtiglading

Så mye kan strømmen endre seg på 24 timer - en dag i november 2021.

Og når elbilmarkedet nå øker så mye, hvor nesten 80% av nybilsalget i september 2021 var elbil, så er det flere som trenger strøm til bilen. Det kan da være mye å spare på å stille inn bilen på å lade om natten, når strømprisen som regel er lavest.

Image

Strøm er ikke lett, men vi håper at dette hjalp litt for å forstå kompleksiteten rundt hvorfor strømprisene er slik de er, og vil du lære enda mer om strøm, kan du lese om strømbegreper eller så kan du lese om hvordan du kan redusere strømforbruket ditt.