Image
fornybar energi
Image
fornybar energi
Fornybar energi

Fornybar energi

Circle K Strøm tar et aktivt miljøvalg

Strøm kan ikke spores, strømmen tar alltid korteste vei. Derfor kan ingen med sikkerhet si hvor strømmen du forbruker kommer fra (med mindre du ikke er tilkoblet strømnettet, altså at du produserer din egen strøm feks via solceller). Det er altså ikke mulig for noen strømleverandør å si noe om hva slags strøm du får ut av stikkontakten. I dagens marked er det mange begreper rundt klimavennlig strøm, hvor man leser «100% fornybar strømproduksjon», «grønnere valg», «grønn strøm», «grønnere strøm», «100% fornybar energi» og mange flere.

Så hva kan du som forbruker gjøre for å bidra til miljøet når du velger strømleverandør? Du kan bidra ved å uttrykke en preferanse for kjøp av fornybar energi, ved å velge en strømavtale med opprinnelsesgaranti. Da bidrar du til å gjøre fornybar energi mer konkurransedyktig, ettersom det da garanteres for at det produseres like mye fornybar strøm tilsvarende mengden strøm du bruker. Dette øker etterspørselen etter fornybar energi og gjør dermed produksjon av fornybar energi mer konkurransedyktig

Vår avtale inneholder opprinnelsesgaranti som standard til gjeldende kostpris. Vi tar ikke noe påslag når vi inkluderer opprinnelsesgarantier.

Kan du ha «grønn strøm» hjemme?

Om noen hevder at de har «grønn strøm» eller at akkurat den strømmen de kjøper og har i sin stikkontakt kommer fra fornybare kilder, så er ikke det mulig (med mindre de produserer all strøm selv). Du kan bidra til å sette fokus på fornybar energi, ved å ha strøm med opprinnelsesgaranti, noe som medfører at du støtter fornybar kraftproduksjon. Med opprinnelsesgaranti får du dokumentasjon på at det har blitt produsert fornybar energi tilsvarende ditt forbruk. All strøm som kjøpes til spotpris, kjøpes på en børs og kommer fra den samme «energipotten», altså ingen strømleverandør har noen «grønnere» strøm enn andre.

Image
fornybar

Opprinnelsesgaranti er finansiell informasjon som følger pengestrømmen i energimarkedet, ikke de fysiske strømmene i energisystemet.

Hvorfor opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgaranti er det nærmeste vi kommer en ordning for at man kan «velge» fornybar strøm. Kunder kan dokumentere sin andel av fornybare kraftproduksjonen i strømnettet eller bruke garantiene i sine miljø- og klimarapporter. Ordningen er også viktig når det kommer til å gjøre det mer attraktivt å investere i fornybar kraftproduksjon i Norge.

Image